Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2014. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen nedenfor, indeholder årene 2010 til 2014. I statistikbanken under Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl, kan man finde samme informationer tilbage til 2003.

 

Oversigt 1 viser udviklingen i omsætningen, i perioden 2010-2014 i de forskellige brancher. Af oversigten fremgår det, at de største ændringer i 2014 i forhold til 2013 har været i brancherne Fiskeri, Bygge- og anlægsvirksomhed, samt Handel og reparationsvirksomhed. I branchen Fiskeri er omsætningen steget med 288 mio. kr. eller 23,6 pct. I branchen Bygge- og anlægsvirksomhed er omsætningen faldet med 232 mio. kr. i forhold til 2013, som er et fald på 12,2 pct. I branchen Handel og reparationsvirksomhed er omsætningen steget med 211 mio. kr. i forhold til året før, hvilket svarer til en stigning på 2,5 pct.

 

Oversigt 1. Omsætningen i brancherne, 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                             Mio.kr.                                                     

B. Fiskeri .......................................

995

1.092

1.273

1.217

1.505

C. Råstofudvinding ...............................

24

55

89

95

45

D. Industri ......................................

687

710

590

581

569

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .....................

2.146

2.018

2.324

1.898

1.666

G. Handel og reparationsvirksomhed .................

7.473

8.350

8.598

8.576

8.787

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed .................

328

351

338

306

308

I. Transportvirksomhed ............................

2.838

3.257

3.198

3.068

3.135

J. Pengeinstitutter, finans- og forsikringsvirksomhed ......

336

392

512

504

560

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .......

1.023

1.060

984

1.050

1.066

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL