Oversigt 1 på forsiden viser udviklingen i omsætningen, i perioden 2010-2014 i de forskellige brancher. Af oversigten fremgår det, at branchen Handel og reparationsvirksomhed er den branche, hvor omsætningen har været markant højest i forhold til de andre brancher i hele perioden, med en omsætning på 7.473 mio. kr. i 2010 og 8.787 mio. kr. i 2014. Udover Handel og reparationsvirksomhed har brancherne Fiskeri, Bygge- og anlægsvirksomhed samt Transportvirksomhed haft en omsætning på over 1 mia. kr. i 2014.

 

I oversigt 2 ses udviklingen i egenkapitalen i perioden 2010-2014. Virksomhedernes egenkapital udtrykker summen af ejendele minus summen af gæld. I brancherne Handel og reparationsvirksomhed, Transportvirksomhed og Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. har egenkapitalen udgjort over 1 mia. kr. i hele perioden, mens egenkapitalen i branchen Råstofudvinding var positiv for første gang i 2010 og var i 2014 på 396 mio.kr., en stigning på 163 mio. kr. fra 2013.

 

Oversigt 2. Egenkapitalen i brancherne, 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                             Mio. kr.                                                         

B. Fiskeri ....................................

373

479

625

657

752

C. Råstofudvinding ............................

16

250

332

233

396

D. Industri ...................................

265

267

282

274

272

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ..................

516

543

486

455

582

G. Handel og reparationsvirksomhed ...............

3.073

3.315

3.464

3.589

3.753

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...............

144

153

142

123

139

I. Transportvirksomhed .........................

1.970

2.130

2.220

2.326

2.380

J. Pengeinstitut, finansierings- og forsikringsvirksomhed

915

963

989

955

1.363

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .....

1.218

1.239

1.235

1.254

1.195

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL

 

Oversigt 3 viser de samlede investeringer i alle brancherne i perioden 2010-2014. Af oversigten fremgår det, at der har været størst tilgang af anlægsaktiver og driftsmidler i 2014 i branchen Fiskeri. Af oversigten kan det ses, at der i nogle af årene har været negative nettoinvesteringer i nogle af brancherne. Dette betyder der har været større afgang af aktiver end tilgang i de pågældende år.

 

Oversigt 3. Nettoinvesteringer i brancherne, 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                               Mio. kr.                          

B. Fiskeri....................................

-67

56

57

495

381

C. Råstofudvinding............................

-5

-4

240

6

158

D. Industri...................................

-6

-7

34

31

-14

F. Bygge- og anlægsvirksomhed..................

68

89

61

24

82

G. Handel og reparationsvirksomhed..............

195

202

985

67

313

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed..............

19

14

34

20

4

I. Transportvirksomhed.........................

-532

356

215

203

401

J. Pengeinstitut, finansierings- og forsikringsvirksomhed

11

51

55

186

18

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.....

278

338

444

258

438

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDINVST