Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen nedenfor, indeholder årene 2009 til 2013. I statistikbanken under Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl, kan man finde samme informationer tilbage til 2003.

 

Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og for evaluering af den førte erhvervspolitik. Publikationen dækker 9 hovedbrancher i den grønlandske branchenomenklatur GB 2000.

 

Oversigt 1 viser udviklingen i omsætningen, i perioden 2009-2013 i de forskellige brancher. Af oversigten fremgår det, at de største ændringer i 2013 i forhold til 2012 har været i brancherne Bygge- og anlægsvirksomhed samt Transportvirksomhed. I branchen Bygge- og anlægsvirksomhed er omsætningen faldet med 426 mio. kr. i forhold til 2012, som er et fald på 18 pct. I branchen Transportvirksomhed er omsætningen faldet med 131 mio. kr. i forhold til året før, hvilket svarer til et fald på 4 pct.

 

Oversigt 1. Omsætningen i brancherne, 2009-2013

 

2009

2010

2011

2012

2013

 

                           Mio.kr.                           

B. Fiskeri .......................................

859

995

1.092

1.273

1.217

C. Råstofudvinding ...............................

296

24

55

89

95

D. Industri ......................................

629

687

710

590

581

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .....................

2.015

2.146

2.018

2.324

1.898

G. Handel og reparationsvirksomhed .................

7.463

7.473

8.350

8.598

8.576

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed .................

337

328

351

338

306

I. Transportvirksomhed ............................

2.764

2.838

3.257

3.198

3.068

J. Pengeinstitutter, finans- og forsikringsvirksomhed ......

337

336

392

512

504

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .......

1.041

1.023

1.060

984

1.050

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRES

 

Grønlands Statistik har i forbindelse med udarbejdelsen af det produktionsbaserede nationalregnskab gennemgået tidligere offentliggjorte regnskabstal, og gennemført revision af regnskabstallene. Revisionerne gælder hovedsageligt året 2012. Ændringerne vedrører brancherne Industri, Hotel- og restaurationsvirksomhed, Transportvirksomhed samt Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. og betyder, at den samlede omsætning for brancherne er blevet nedjusteret med 105 mio. kr.