Regnskabsstatistikken for selskaber 2009

Sammenfatning

Formålet med Regnskabsstatistik er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og for evaluering af den førte erhvervspolitik. Publikationen dækker 9 hovedbrancher i den grønlandske branchenomenklatur GB 2000.

 

Omsætning

Oversigten 1 nedenunder viser udviklingen i omsætningen, i perioden 2005-2009 i de forskellige brancher. Af oversigten fremgår det, at branchen Handel og reparations-virksomhed er den branche, hvor omsætningen har været markant højest i forhold til de andre brancher i hele perioden, med en omsætning på 6.680 mio. kr. i 2005 og 7.421 mio. kr. i 2009.  Udover Handel og reparationsvirksomhed har brancherne Bygge- og anlægsvirksomhed samt Transportvirksomhed haft en omsætning på over 1 mia. kr. i hele perioden.

 

Oversigt 1.

Omsætningen i brancherne, 2005-2009

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Mio.kr.

B. Fiskeri ...................

860

937

781

951

859

C. Råstofudvinding ...........

185

149

294

353

296

D. Industri ..................

566

716

733

700

629

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .

1.685

1.753

2.016

2.115

2.012

G. Handel og reparationsvirksomhed

6.680

7.049

7.108

7.300

7.421

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed

316

307

318

333

379

I. Transportvirksomhed ........

2.534

2.681

2.636

2.793

2.744

J. Pengeinstitutter, finans. og forsikringsvirk ................

230

266

284

310

337

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ........

645

783

843

1.049

1.041

 

Revision af tidligere offentliggjorte tal

Grønlands Statistik har i forbindelse med udarbejdelsen af det produktionsbaserede nationalregnskab gennemgået tidligere offentliggjorte regnskabstal, og gennemført revision af regnskabstallene. Revisionerne har hovedsageligt bestået i periodisering af regnskaberne.