Regnskabsstatistikken 2009

 

Omsætning

Oversigten 1 på forsiden viser udviklingen i omsætningen, i perioden 2005-2009 i de forskellige brancher. Af oversigten fremgår det, at branchen Handel og reparationsvirksomhed er den branche, hvor omsætningen har været markant højest i forhold til de andre brancher i hele perioden, med en omsætning på 6.680 mio. kr. i 2005 og 7.421 mio. kr. i 2009.  Udover Handel og reparationsvirksomhed har brancherne Bygge- og anlægsvirksomhed samt Transportvirksomhed haft en omsætning på over 1 mia. kr. i hele perioden.

 

I oversigt 1 ses udviklingen i egenkapitalen i perioden 2005-2009. I brancherne Handel og reparationsvirksomhed og Transportvirksomhed har egenkapitalen udgjort over 1 mia. kr. i hele perioden, mens egenkapitalen i branchen Råstofudvinding har været faldende gennem hele perioden, og var på -403 mio. kr. i 2009.

 

Oversigt 1.

Egenkapitalen i brancherne, 2005-2009

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Mio. kr.

B. Fiskeri ............................

361

377

254

243

270

C. Råstofudvinding ..................

-105

-193

-278

-422

-403

D. Industri ...........................

272

355

260

250

284

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ....

168

276

359

441

515

G. Handel og reparationsvirksomhed

2.830

2.720

2.988

2.719

3.063

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed .......................................

83

94

111

137

143

I. Transportvirksomhed .............

1.540

1.540

1.682

1.887

1.908

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ...............

696

835

800

785

890

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ...............

552

688

812

976

1.106

 

Oversigt 2 viser de samlede investeringer i alle brancherne i perioden 2005-2009. Af oversigten fremgår det, at der har været større afgang end tilgang af anlægsaktiver og driftsmidler i 2009 i branchen Råstofudvinding.

 

Oversigt 2.

Nettoinvesteringer i brancherne, 2005-2009

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Mio. kr.

B. Fiskeri ..............................

308

70

-46

96

87

C. Råstofudvinding ...................

91

129

63

15

-191

D. Industri ............................

-29

36

-89

8

93

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ......

76

98

113

58

92

G. Handel og reparationsvirksomhed .

73

165

557

-139

100

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed

61

-10

57

34

-11

I. Transportvirksomhed ...............

385

170

334

316

509

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ................

32

-111

15

56

28

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ................

153

105

181

278

391

 

I tabellerne 1-7 kan ses mere detaljerede oplysninger for brancherne, hvor resultat-opgørelser, balancer og investeringer for de udvalgte brancher fremgår.