Indledning

Formålet med at udgive en regnskabsstatistik er at give et overblik over den økonomiske udvikling i de forskellige erhverv blandt anpartsselskaber, aktieselskaber og andelsselskaber. Andre former for virksomheder som fx enkeltmandsejede virksomheder, interessentskaber, fonde, foreninger mv. er ikke medtaget. Målet med regnskabsstatistikken er, at den skal dække erhvervslivet bedst muligt, hvorfor der på sigt arbejdes på at forbedre datagrundlaget, sådan at andre virksomhedsformer efterhånden kan medtages i regnskabsstatistikken.

 

Publikationen dækker 14 hovedbrancher, som er hovedbrancherne B til R i den Grønlandske Branchenomenklatur. Hovedbranche A er ikke medtaget i statistikken, da der ikke har været aktivitet i denne branche i hele perioden 2005 til 2009.

 

Hovedresultater og nøgletal

I afsnittet Regnskagsstatistikken 2009 præsenteres hovedresultaterne i regnskabsstatistikken og i afsnit Analysemuligheder gives der eksempler på, hvordan tallene kan anvendes ved beregning af nøgletal og analyser.

 

Datagrundlag, bearbejdning, begreber og definitioner

I kapitel 4 gennemgås datagrundlag og bearbejdning af datamaterialet, hvorefter begreber og definitioner er listet op i kapitel 5. Brancheopdelingen kan ses i kapitel 6.

 

Tabelafsnit

Publikationen afrundes i kapitel 7 med et tabelafsnit. Figurerne og oversigterne i kapitel 2 og 3 er lavet på baggrund af tabellerne 1 til 8.