Datagrundlag og dets bearbejdning

Regnskabsstatistikken er en statistik over de økonomiske forhold i anpartsselskaber, aktieselskaber og andelsselskaber. Andre former for virksomheder som fx enkelt-mands­ejede virksomheder, fonde, foreninger mv. er ikke medtaget. Endvidere er hovedbrancherne D. Industri, M. Undervisning, N. Sundheds- og velfærdsinstitutioner, O Andre kollektive, sociale og personlig service ikke medtaget i statistikken pga. diskretionshensyn.

 

Erhvervsregisteroplysninger

Statistikkens population hentes dels fra det Grønlandske Erhvervs Register, GER, og dels fra Skattestyrelsens selskabsliste. I statistikken er det, de juridiske enheder der er medtaget i statistikken, og ikke de faglige enheder. En juridisk enhed kan fx være registreret i én branche, men udøve aktivitet i flere forskellige brancher. I regnskabsstatistikken er selskaberne placeret i den branche, hvorunder den juridiske enhed er registreret.

 

Datagrundlag

I regnskabsstatistikken for 2009 er medtaget regnskaber afsluttet i perioden 1. maj 2009 - 30. april 2010. Selskabernes regnskaber hentes fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). I de tilfælde, hvor der ikke er oplysninger om omsætning mv., indhentes oplysninger herom hos Skattestyrelsen. Det har i nogle tilfælde ikke været muligt at indhente oplysninger om omsætning og vareforbrug. Disse selskaber er derfor ikke medtaget i regnskabsstatistikken. I Oversigt 1 er de udeladte selskaber fordelt efter branche og år.

 

Oversigt 1.

Mangler i regnskabsstatistikken fordelt efter brancher og år

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

Antal

B. Fiskeri ......................

-

-

-

1

2

-

-

C. Råstofudvinding ...........

-

-

-

-

-

-

-

D. Industri ....................

3

3

1

1

-

-

1

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ................................

7

5

4

4

3

3

5

G. Handel og reparationsvirksomhed .......

6

5

6

2

2

1

1

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed .....

1

-

-

-

-

1

-

I. Transportvirksomhed .......

2

1

1

-

-

-

-

J. Pengeinstitutter,finansierings- og forsikringsvirksomhed .....

1

1

-

-

-

-

1

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ........

6

5

4

2

3

4

4

I alt, pr. år ....................

26

20

16

10

10

9

12

 

Antallet af virksomheder medtaget i regnskabsstatistikken fordelt på år, samt tilgang og afgang af virksomheder pr. år kan ses i oversigt 2 og 3.

 

Oversigt 2.

Antal virksomheder pr. år

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

Antal

B. Fiskeri ......................

36

39

37

45

42

46

44

C. Råstofudvinding ............

6

6

7

6

7

8

9

D. Industri .....................

36

37

35

40

39

38

37

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .................................

116

119

119

126

127

132

123

G. Handel og reparationsvirksomhed ........

97

101

103

103

102

109

115

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ......

33

33

36

33

32

33

34

I. Transportvirksomhed .......

40

43

47

56

57

55

49

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed .........

18

18

19

19

23

27

32

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .........

134

142

141

146

167

187

204

I alt, antal virksomheder ......

516

538

544

574

596

635

647

Bestand af virksomheder i alt .

570

585

584

616

636

675

688

Dækning pct. ...................

90,5

92,0

93,2

93,2

93,7

94,1

94,0

 

Oversigt 3.

Tilgang og afgang af virksomheder

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Branche

Antal

B .....

6

2

3

5

10

2

3

6

10

3

8

5

C .....

1

0

1

0

2

0

1

1

3

1

0

0

D .....

3

2

8

8

6

3

5

4

6

3

5

4

F .....

12

9

10

8

14

6

9

7

22

10

12

12

G .....

6

2

8

8

13

11

10

7

19

8

15

6

H .....

2

2

4

1

5

5

1

1

4

4

5

3

I .....

4

2

8

2

13

3

11

6

6

6

8

8

J .....

2

0

2

1

3

4

5

2

5

5

7

3

K .....

20

12

15

15

18

10

27

6

32

10

26

9

 

Dækningsgrad

For at vurdere datagrundlaget, er antallet af ansatte oplyst i regnskabsstatistikken kørt sammen med antal årsværk i beskæftigelsesstatistikken, med henblik på at give en fornemmelse af, hvor stor en del af erhvervsaktiviteten der er dækket af regnskabsstatistikken. Dækningsgraden kan ses i oversigt 4 nedenunder.

 

Oversigt 4

Dækningsgrad i regnskabsstatistikken i forhold til beskæftigelsen

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

Pct.

B. Fiskeri .......................

45,6

47,0

45,5

45,8

42,2

62,1

56,5

C. Råstofudvinding .............

83,2

34,6

47,1

17,5

28,1

34,8

26,3

D. Industri .....................

55,1

56,1

53,8

71,8

80,2

78,4

81,2

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .................................

45,6

50,6

51,5

53,9

61,7

59,0

59,3

G. Handel og reparationsvirksomhed ........

86,4

85,9

85,6

75,1

91,1

86,9

89,2

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ......

42,4

45,2

41,8

40,6

43,2

48,4

49,6

I. Transportvirksomhed ........

85,9

83,1

83,6

86,1

84,8

91,9

83,6

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed .........

71,3

64,6

60,2

78,5

36,5

47,3

78,1

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .........

79,2

74,1

81,6

75,0

91,4

97,8

82,1

 

Med hensyn til dækningsgraden i de forskellige brancher fremgår det, at mens dækningsgraden for virksomheder i brancherne Handel- og reparationsvirksomhed samt Transportvirksomhed er høj, er dækningsgraden for brancherne Bygge og anlæg, Hotel og restauration samt Fiskeri forholdsvis lav. Det er kendetegnende for netop disse brancher, at de omfatter en del enkeltmandsejede virksomheder, såsom selvstændige tømrere, fiskere og fangere mv.

 

Bearbejdning

Målet for bearbejdningen er at danne regnskabstal svarende til de poster, der er listet i kapitel 5.

 

Bearbejdningen sker trinvis:

  1. De enkelte virksomheders oplysninger inddeles i de forskellige poster under branche og GER nummer.
  2. Oplysningerne inddateres i en database.
  3. Oplysningerne trækkes ud og summeres på hovedbrancheniveau.