Brancheopdeling

Tabellernes brancheopdeling er baseret på hovedgruppeinddelinger i den grønlandske branchenomenklatur GB2000 og dækker følgende brancher:

 

Hovedbranche B

Fiskeri, dækker brancherne 050100-050201.

 

Hovedbranche C

Råstofudvinding, dækker brancherne 111000-145000.

 

Hovedbranche D

Industri, dækker brancherne 151120-372000.

 

Hovedbranche F

Bygge- og anlægsvirksomhed, dækker brancherne 451100-455000.

 

Hovedbranche G

Handel og reparationsvirksomhed, dækker brancherne 501010-527490.

 

Hovedbranche H

Hotel- og restaurationsvirksomhed, dækker brancherne 551110-555200.

 

Hovedbranche I

Transportvirksomhed, dækker brancherne 602100-642000.

 

Hovedbranche J

Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed, dækker brancherne 651100-672090.

 

Hovedbranche K

Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv., dækker brancherne 701100-748490.