Analysemuligheder

Regnskabsstatistikken giver mulighed for beregning af forskellige nøgletal, der kan være med til at give et overblik over den økonomiske udvikling i brancherne. I det følgende gives eksempler på sådanne analysemuligheder.

 

Overskudsgrad

Overskudsgraden relaterer sig til indtjeningsevnen og viser virksomhedens evne til at skabe overskud af hver omsætningskrone. I Oversigt 1 ses det, at branchen Råstofudvinding ikke har haft positiv overskudsgrad i hele perioden. Brancherne Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed og Hotel- og restauration-svirksomhed. er de brancher, som har haft højeste overskudsgrad i hele perioden.

 

Oversigt 1.

Overskudsgraden i brancherne, 2005-2009

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

                       Pct.                       

B. Fiskeri

0,7

1,4

6,2

6,9

-0,1

C. Råstofudvinding

-24,5

-137,6

-32,6

-54,9

-64,8

D. Industri

9,4

1,8

8,7

8,4

9,1

F. Bygge- og anlægsvirksomhed

4,5

5,3

5,7

8,2

7,3

G. Handel og reparationsvirksomhed

4,0

3,0

2,4

2,7

2,1

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed

9,8

9,3

11,9

12,1

5,8

I. Transportvirksomhed

6,3

4,7

8,4

8,3

7,2

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed

45,7

37,5

41,9

36,2

22,9

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.

6,4

7,2

13,5

6,2

7,5

 

Egenkapitalens forrentning

I nedenstående oversigt vises egenkapitalforrentningen i perioden 2005-2009. Egenkapitalens forrentning viser, hvilket afkast ejerne får af den indskudte kapital. Af oversigten fremgår det, at brancherne Bygge- og anlægsvirksomhed samt Hotel- og restaurationsvirksomhed. har haft stabilt forrentning af egenkapitalen i hele perioden, hvor forrentningen i de andre brancher har været svingende.

 

Oversigt 2.

Egenkapitalens forrentning i brancherne, 2005-2009

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Pct.

B. Fiskeri

1,6

8,5

19,2

27,0

-0,4

C. Råstofudvinding

43,2

106,2

34,4

45,9

47,5

D. Industri

19,5

3,5

24,4

23,5

20,1

F. Bygge- og anlægsvirksomhed

45,5

44,8

33,8

43,6

24,7

G. Handel og reparationsvirksomhed

9,5

7,8

5,7

7,4

5,2

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed

37,3

30,3

34,3

29,2

15,5

I. Transportvirksomhed

10,4

8,1

13,2

12,3

9,9

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed

15,1

12,8

14,8

14,3

8,7

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.

7,5

8,1

14,0

6,6

7,1

  

Soliditet

Soliditeten er udtryk for virksomhedens evne til at imødegå tab. Af oversigt 3 kan det ses, hvordan soliditeten for brancherne har udviklet sig fra 2005 til 2009.

 

Oversigt 3.

Soliditet i brancherne, 2005-2009

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Pct.

B. Fiskeri ................................

24,5

26,3

23,3

17,6

20,7

C. Råstofudvinding .....................

-23,7

-31,5

-48,0

-93,0

-314,5

D. Industri ..............................

40,4

36,3

35,0

33,6

37,0

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ........

17,9

24,3

28,6

34,9

37,5

G. Handel og reparationsvirksomhed ...

40,0

37,2

38,3

35,9

39,3

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ..

25,7

32,3

33,0

31,6

29,9

I. Transportvirksomhed .................

50,7

52,3

54,4

49,7

49,3

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ..................

18,7

20,3

17,1

16,9

18,5

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ..................

32,9

35,7

35,5

36,2

36,3

 

Værditilvækst

Et firmas værditilvækst defineres som driftsindtægter minus forbrug af varer og andre tjenesteydelser. Værditilvæksten går bl.a. til aflønning af arbejdskraften, kapitalen, nyinvesteringer og konsolideringer.

 

I Oversigt 4 ses, at de fleste brancher har haft positiv værditilvækst i hele perioden.

 

Oversigt 4.

Værditilvækst i brancherne, 2005-2009

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Mio.kr.

B. Fiskeri ...........................

436

467

428

495

424

C. Råstofudvinding .................

6

-166

-74

26

-148

D. Industri ..........................

269

309

310

300

277

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ...

641

721

844

885

852

G. Handel og reparationsvirksomhed ......................................

1.624

1.521

1.585

1.618

1.568

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...........

145

140

157

171

162

I. Transportvirksomhed ............

1.300

1.287

1.387

1.481

1.521

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ..............

162

174

180

186

178

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ..............

383

421

475

551

579