Metode og beregningsfaktorer

I denne publikation beskrives den samlede emission af drivhusgasser i perioden 1990-2020. Data i denne publikation er baseret på det grønlandske bidrag (kapitel 16) i den tekniske rapport Denmarks National Inventory Report 2022. Rapporten er offentliggjort i april 2022. Den tekniske rapport omfatter en opgørelse over Grønlands samlede emission af drivhusgasser fra energiforbrug, industrielle processer og produkter, landbrug, affalds-håndtering mm. Opgørelsen indberettes til FNs Klima Konvention (UNFCCC) én gang årligt. Opgørelsen omfatter drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) samt de fluorholdige industrielle drivhusgasser HFC og SF6.

 

Brændværdi, vægtfylde og CO2-indhold i 2020

 

Vægtfylde
ton/m3

Brændværdi
GJ/ton

CO2-indhold
kg/GJ

Diesel Fuel Arctic (DFA) ......

0,79

42,90

72,967

Fuelolie ..................

0,96

40,65

77,400

Gas-/dieselolie .............

0,82

42,90

72,967

Flybenzin .................

0,71

43,80

70,000

Flaskegas ................

0,54

46,00

63,100

Motorbenzin ...............

0,74

43,80

69,300

Petroleum / Jet A-1 ..........

0,80

43,50

71,900

Petroleum / Jet A-1 (Luftfart) ...

0,80

43,50

71,500

Kilde: Vægtfylde (Polaroil). Brændværdi (Energistyrelsen og GS). Emissionsfaktor (IPCC Guidelines og GS).

Anm. For et komplet indblik i samtlige emissionsfaktorer henvises der til kapitel 16 i rapporten ”Denmark's Greenhouse Gas Inventory Submission for 1990-2020” vedr. Grønland.

 

Omregningstabel

1 kilo Joule

=

1.000 J

1 Mega Joule

=

1.000 kJ

1 Giga Joule

=

1.000 MJ

1 Tera Joule

=

1.000 GJ

1 Peta Joule

=

1.000 TJ

1 kWh

=

3,6 MJ

1 MWh

=

3,6 GJ

1 GWh

=

3,6 TJ