Revisioner i denne publikation

Denne publikation indeholder ingen revisioner i forhold til den seneste publikation. Dog er der taget nye emissionsfaktorer i brug for fuelolie, petroleum og affald, som påvirker emissionsopgørelserne.

 

I 2021 overtog Grønlands Statistik igen ansvaret for udarbejdelse af energistatistikken. I denne publikation præsenteres tal for perioden 1990-2020, med særlig fokus på de seneste år 2016-2020. Materialet for 2017-2019 er udarbejdet af Departementet for Erhverv.

 

I 2022 foretager Grønlands Statistik en revision af energistatistikken for hele perioden 1990-2020. Formålet er at gennemgå modellen bag energistatistikken, og videreudvikle denne model på områder, hvor nyt materiale er blevet tilgængeligt.