9. Energibalance 2020

På de følgende sider vises den grønlandske energibalance for 2020.

 

Energibalancen giver et samlet overblik over forsyning, konvertering samt forbrug af de enkelte energivarer.

 

Tabel 13. Energiforsyning og energiforbrug 2020

 

I alt

Gasolie

DFA

Motor-
benzin

Fly-
benzin


Jet A-1
Petroleum

Fuelolie

 

TJ

- Primær produktion .................  

1.756

-

-

-

-

-

-

- Genbrug .........................

9

-

-

-

-

-

-

- Import ...........................

8.108

6.779

170

827

-

264

-

- Eksport ..........................

-

-

-

-

-

-

-

- Bunkring .........................

863

844

-

-

-

-

19

- Svind og ledningstab ...............

252

90

-

19

-

-

3

- Lagertræk ........................

-133

383

-

-7

0

-204

-305

Faktisk energiforbrug i alt ...........

8.891

5.463

170

815

0

468

282

Kraftvarmeværker og varmeværker

 

 

 

 

 

 

 

- Brændselsforbrug ..................

1.546

1.136

38

-

-

-

-

- Produktion af el og varme ............

1.331

-

-

-

-

-

-

- Egetforbrug ved produktion ..........

67

-

-

-

-

-

-

Vandkraftanlæg

 

 

 

 

 

 

 

- Produktion af el....................

-

-

-

-

-

-

-

Forbrændingsanlæg

 

 

 

 

 

 

 

- Produktion af affaldsvarme ...........

-

-

-

-

-

-

-

Distributionstab m.m. ................

481

-

-

-

-

-

-

Endeligt energiforbrug i alt ...........

8.126

4.326

132

815

0

468

282

- Ikke energiformål ..................

64

-

-

-

-

-

-

- Vejtransport ......................

545

315

16

214

-

-

-

- Søtransport ......................

360

236

10

114

-

-

-

- Luftfart ..........................

378

-

-

3

0

375

-

- Forsvarets transport ................

57

51

-

1

-

4

-

- Landbrug, skovbrug og gartneri .......

13

12

-

0

-

0

-

- Fiskeri ...........................

2.047

1.279

-

482

-

1

282

- Råstofudvinding og efterforskning .....

61

55

0

0

-

5

-

- Fremstillingsvirksomhed .............

385

224

2

-

-

0

-

- Byggeri- og anlægsvirksomhed ........

184

145

4

-

-

1

-

- Engroshandel .....................

51

35

2

-

-

0

-

- Detailhandel ......................

473

215

11

-

-

2

-

- Privat service .....................

520

142

42

-

-

3

-

- Offentlig service ...................

642

238

6

-

-

10

-

- Husholdninger ....................

2.346

1.380

39

-

-

66

-

Anm.: Energibalancen giver et samlet overblik over forsyning, konvertering og forbrug af energi.

Kilde: Grønlands Statistik

 

Tabellen fortsættes på næste side!

 

Tabel 13 [fortsat]. Energiforsyning og energiforbrug 2020

 

LPG

Spildolie

Affald

Vandkraft

El

Fjernvarme

Terpentin, smøreolie
og bitumen

 

TJ

- Primær produktion .................  

-

-

206

1.550

-

-

-

- Genbrug .........................

-

9

-

-

-

-

-

- Import ...........................

3

-

-

-

-

-

64

- Eksport ..........................

-

-

-

-

-

-

-

- Bunkring .........................

-

-

-

-

-

-

-

- Svind og ledningstab ...............

-

-

104

37

0

-

-

- Lagertræk ........................

-

-

-

-

-

-

-

Faktisk energiforbrug i alt ...........

3

9

103

1.513

0

-

64

Kraftvarmeværker og varmeværker

 

 

 

 

 

 

 

- Brændselsforbrug ..................

-

9

-

-

362

-

-

- Produktion .......................

-

-

-

-

395

936

-

- Egetforbrug ved produktion ..........

-

-

-

-

62

6

-

Vandkraftanlæg

 

 

 

 

 

 

 

- Produktion af el....................

-

-

-

-

1.513

-

-

Forbrændingsanlæg

 

 

 

 

 

 

 

- Produktion af affaldsvarme ...........

-

-

-

-

-

103

-

Distributionstab m.m. ................

-

-

-

-

241

241

-

Endeligt energiforbrug i alt ...........

3

-

-

-

1.244

791

64

- Ikke energiformål ..................

-

-

-

-

-

-

64

- Vejtransport ......................

0

-

-

-

-

-

-

- Søtransport ......................

-

-

-

-

-

-

-

- Luftfart ..........................

-

-

-

-

-

-

-

- Forsvarets transport ................

-

-

-

-

-

-

-

- Landbrug, skovbrug og gartneri .......

0

-

-

-

0

-

-

- Fiskeri ...........................

0

-

-

-

2

0

-

- Råstofudvinding og efterforskning .....

0

-

-

-

0

-

-

- Fremstillingsvirksomhed .............

0

-

-

-

158

2

-

- Byggeri- og anlægsvirksomhed ........

1

-

-

-

31

2

-

- Engroshandel .....................

0

-

-

-

10

4

-

- Detailhandel ......................

0

-

-

-

202

43

-

- Privat service .....................

0

-

-

-

195

139

-

- Offentlig service ...................

0

-

-

-

251

136

-

- Husholdninger ....................

1

-

-

-

394

466

-

Anm.: Energibalancen giver et samlet overblik over forsyning, konvertering og forbrug af energi.

Kilde: Grønlands Statistik