8. Energipriser

I 2020 var den gennemsnitlige literpris på motorbenzin 5,20 kr. mod 5,12 kr. året før. Det svarer til en stigning på 1,6 pct. Literprisen på gasolie til husholdninger var 5,35 kr. i 2020 mod 5,27 kr. året før svarende til en stigning på 1,6 pct. Siden indførslen af en miljøafgift på energiprodukter pr. 1. januar 2011 har afgiften på såvel motorbenzin som gasolie udgjort 0,10 kr. pr. liter.

 

Den gennemsnitlige pris på el var 1,65 kr. pr. kWh i 2020 mod 1,62 kr. året før svarende til en stigning på 1,9 pct. I samme periode var den gennemsnitlige pris på fjernvarme uforandret på 0,74 kr. pr. kWh.

 

Figur 41. Energipriser for husholdninger (løbende priser)

 

Kilde: Polaroil og Nukissiorfiit

 

I figur 42 på næste side er husholdningernes energipriser opgjort i faste 2020-priser, som fremkommer ved at rense de løbende priser for udviklingen i det generelle prisniveau som angivet ved forbrugerprisindekset.

 

Målt i 2020-priser faldt prisen på motorbenzin med 0,1 pct. i 2020 i forhold til 2019. I samme periode faldt prisen på gasolie med 0,2 pct.

 

Målt i faste priser er benzinprisen i dag fortsat højere end benzinprisen 10-15 år tilbage. Prisen på motorbenzin var dog højere i 1980’erne, hvor efterdønningerne fra den anden oliekrise i 1978 fortsat påvirkede prisen kraftigt. I 1983 nåede benzinprisen 5,50 kr. pr. liter svarende til en nutidspris på 14,60 kr. Samtidig kørte biler kun cirka halvt så langt på literen i forhold til i dag. Så selvom prisen på benzin i de senere år har været høj ved standeren, var det faktisk væsentligt dyrere for husholdningsbudgettet at tanke i 1980’erne samt i starten af 1990’erne.

 

Figur 42. Energipriser for husholdninger (faste 2020-priser)

 

Kilde: Polaroil, Nukissiorfiit og Grønlands Statistik

 

Indtil udgangen af 2004 var der ens forbrugerpriser på el, vand og varme. Fra 2005 startede udfasningen af ensprissystemet, hvilket har medført differentierede priser fra by til by og fra bygd til bygd. De gennemsnitlige priser på el er beregnet som Nukissiorfiits samlede indtægt ved salg af el til lys og kraft divideret med Nukissiorfiits samlede afsætning af el til lys og kraft. Nukissiorfiit sælger el og vand til fiskeindustrien til priser, der er lavere end de almindelige forbrugerpriser.