Energipriser

I figur 20 vises forbrugerpriserne på energi som årlige gennemsnitspriser.

 

I 2014 var den gennemsnitlige pris på motorbenzin 6,25 kr. pr. liter. Siden 2000 er prisen på benzin steget jævnt. Prisen på en liter gasolie har stort set fulgt samme udvikling som prisen på benzin. Således nåede prisen på en liter gasolie sit højeste niveau i 2014 med en gennemsnitlig pris på 6,32 kr. pr. liter, jf. figur 20.

 

Figur 20. Forbrugerpriser på el, fjernvarme, motorbenzin samt gas- og dieselolie

 

Den gennemsnitlige pris på en kWh el til lys var 2,30 kr. i 2014 mod 2,35 kr. i 2013. Det svarer til en prisændring på -1,8 pct. Indtil udgangen af 2004 var der ens priser for køb af el, vand og varme. Fra 2005 startede udfasningen af ensprissystemet, hvilket har medført differentierede priser fra by til by og fra bygd til bygd. De gennemsnitlige priser på el er beregnet som Nukissiorfiits samlede indtægt ved salg af el til lys og kraft divideret med Nukissiorfiits samlede salgsmængde af el til lys og kraft.

 

Den 1. januar 2011 trådte Inatsisartuts (Landstingets) ny lov om miljøafgift på energiprodukter i kraft. I henhold til loven betales der miljøafgift af mineralolieprodukter samt kul og gas, der i Grønland anvendes til fremstilling af varme og elektricitet samt til motorbrændstof. Siden 1. januar 2011 har miljøafgiften udgjort:

 

·       0,10 kr. per liter gasolie og diesel.

·       0,10 kr. per liter petroleum/jet A-1.

·       0,10 kr. per liter motorbenzin og flybenzin.

·       113,80 kr. per ton fuelolie.

·       110,40 kr. per Nm3 gas af enhver art dog ikke flaskegas.

·       73,40 kr. per ton kul af enhver art.

 

Der er ingen afgift på flaskegas.

 

Ovennævnte miljøafgifter er fra 1. januar 2011 inkluderet i de almindelige priser på energiprodukter. Nærmere information om miljøafgifter findes på Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl.