Fortsat stigning i antallet af personbiler

Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der 4.033 registrerede personbiler i Grønland. Dermed kører der i dag mere end elleve gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50 år siden ved årsskiftet 1965-1966. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde pr. 1. januar 2015 i alt 1.309 registrerede køretøjer. De senere år er antallet af vare- og lastbiler faldet. Bestanden udgør dog fortsat mere end dobbelt så mange i forhold til antallet pr. 1. januar 1966.jf. figur 1.

 

Figur 1. Registrerede personbiler samt vare- og lastbiler pr. 1. januar

Kilde: Det grønlandske motorregister fra SKAT valideret af Grønlands Statistik.

 

Opgørelserne i denne publikation er udarbejdet på baggrund af det grønlandske motorregister. Registret indeholder alle registreringspligtige motorkøretøjer og påhængsvogne omfattet af lov om motorafgift. Det betyder, at registret både indeholder registrerede motorkøretøjer for hvilke, der betales halvårlig motorafgift samt registrerede motorkøretøjer fritaget for motorafgift. Fælles for alle motorkøretøjer i registret er, at de har en nummerplade. Fra og med 2013 omfatter registret også snescootere, traktorer, entreprenørmaskiner, påhængsvogn, sættervogne mm.

 

Foruden de registreringspligtige motorkøretøjer i motorregistret findes der i Grønland en række motorkøretøjer, for hvilke der ikke er registreringspligt. Til denne gruppe hører dog udelukkende køretøjer, som anvendes på afspærrede eller øde områder, hvortil offentlig adgang er hindret.

 

Pr. 1. januar 2015 udgjorde bestanden af registrerede motorkøretøjer med nummerplader i alt 7.534 køretøjer inkl. 1.569 entreprenørmaskiner, snescootere, påhængsvogne o. lign.

 

Antallet af erhvervskøretøjer er faldet relativt mest. Særligt iøjnefaldende er bestanden af hyrevogne med et fald op 4,7 pct. gået tilbage for tredje år i træk. Antallet af busser er faldet med 2,6 pct. og lastbiler med 3,1 pct. Antallet af erhvervsregistrerede personbiler er faldet med 0,6 pct. Bestanden af privatregistrerede personbiler er imidlertid steget 3,9 pct. siden 1. januar 2014, jf. figur 2 og tabel 1.

 

Figur 2. Motorkøretøjer registreret af private og erhvervsvirksomheder pr. 1. januar

Anm.: Påhængsvogne indgår ikke i figuren. Øvrige private motorkøretøjer omfatter bl.a.. snescootere, hvor antallet af registreringer er steget markant i 2014 og 2015 som følge af de den pålagte nummerpladeregistrering i 2013.

Kilde: Det grønlandske motorregister fra SKAT valideret af Grønlands Statistik.

 

Ifølge politiets årlige statistik blev der nyregistreret 2.422 motorkøretøjer i 2013 samt 2.504 motorkøretøjer i 2014. Det er mere end otte gange antallet af nyregistreringer i 2012, hvor der blev nyregistreret 262 motorkøretøjer. Den voldsomme stigning skyldes at alle hidtil uregistrerede entreprenørmaskiner, påhængsvogne, sættervogne, traktorer mm blev pålagt nummerpladeregistrering i 2013. Det ligeså usædvanligt høje antal nyregistreringer i 2002 er ligeledes bekræftet af Grønlands Politi.

 

Figur 3. Nyregistrerede personbiler

Anm. Det høje antal nyregistreringer (1.029) i 2002, (2.422) i 2013 samt (2.504) i 2014 er bekræftet af Grønlands Politi.

Kilde: Politiet i Grønland - Årsstatistik