Befolkningsudviklingen 2022

I løbet af 2022 steg folketallet med 47 personer fra 56.562 til 56.609. Fødselsoverskuddet (levendefødte minus døde) var med 232 fortsat lavt i 2022 sammenlignet med 314 i 2020, pga. et kraftigt fald i antal levendefødte. Det er fortsat usikkert om det er en midlertidig effekt af pandemien eller en mere varig fertilitetsnedgang. Det samlede antal vandringer var i 2020 omkring 1/5 lavere end i årene før Covid-19 pandemien og i 2020 var der næsten lige mange ind- og udvandringer. I 2022 er vandringsniveauet fortsat på vej op igen.Befolkningsudviklingen for hele landet, forklares fuldt ud gennem ændringer i de demografiske komponenter; fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer. Se tabel 1.

I tillæg til de demografiske komponenter anvendes en korrektionspost. Denne beregnes residualt, altså som det der mangler for at antal levendefødte-dødsfald+indvandringer-udvandringer netop er lig forskellen i befolkningens størrelse fra et år til det næste.

Korrektionsposten afspejler i hvor høj grad de bagvedliggende kalenderårs afgrænsede opgørelser beskriver statistikkens komponenter med en tilfredsstillende kvalitet, således at opgørelsen er retvisende. Store afvigelser er ensbetydende med, at noget kan gøres bedre.

Tabel 1, Befolkningsregnskab 2018 - 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Primo-befolkning 55.877 55.992 56.081 56.421 56.562
Levendefødte 819 849 835 761 757
Indvandring 2.316 2.310 1.911 1.962 2.040
Udvandring 2.514 2.609 1.953 2.184 2.389
Dødsfald 487 548 521 531 525
Korrektioner -19 87 68 133 164
Ultimo-befolkning 55.992 56.081 56.421 56.562 56.609

Se tabel i StatbankTabel 1b, Født i Grønland
2018 2019 2020 2021 2022
Primo-befolkning 50.171 50.251 50.190 50.365 50.388
Levendefødte 819 849 835 761 757
Indvandring 1.081 933 790 634 686
Udvandring 1.347 1.363 957 914 1.214
Dødsfald 459 514 495 496 487
Korrektioner -14 34 2 38 30
Ultimo-befolkning 50.251 50.190 50.365 50.388 50.160Tabel 1c, Født udenfor Grønland
2018 2019 2020 2021 2022
Primo-befolkning 5.706 5.741 5.891 6.056 6.174
Levendefødte - - - - -
Indvandring 1.230 1.374 1.119 1.328 1.354
Udvandring 1.164 1.244 993 1.268 1.169
Dødsfald 28 30 24 32 34
Korrektioner -3 50 63 90 124
Ultimo-befolkning 5.741 5.891 6.056 6.174 6.449