126 flere i 1. kvartal 2023Pr. 1. april 2023 boede der 56.735 personer i landet. Det er 126 flere end 1. januar i år, og 140 flere end for et år siden. Antallet af personer født i Grønland er 261 lavere end for et år siden.

Der bor nu 19.770 personer i Nuuk, hvilket er 373 flere end samme tid, sidste år.

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1

Tabel 1. Befolkningen i kommunerne
2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
Hele landet 56.653 56.523 56.562 56.595 56.661 56.619 56.609 56.735
Kommune Kujalleq 6.363 6.320 6.292 6.273 6.261 6.248 6.205 6.191
Kommuneqarfik Sermersooq 23.674 23.864 23.861 23.964 23.994 24.104 24.148 24.313
Qeqqata Kommunia 9.359 9.258 9.257 9.273 9.239 9.223 9.191 9.183
Kommune Qeqertalik 6.278 6.176 6.180 6.136 6.159 6.102 6.082 6.028
Avannaata Kommunia 10.914 10.838 10.908 10.887 10.944 10.878 10.920 10.955

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK3

På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal fødsler er det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 38 personer i årets første 3 måneder.Tabel 2. Månedligt fødselsoverskud
år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan-Mar Hele året
2018 11 24 10 23 17 33 47 19 38 45 40 31 45 338
2019 31 17 4 33 35 25 47 36 9 31 22 17 52 307
2020 30 16 27 34 45 18 39 16 20 44 17 17 73 323
2021 21 22 9 13 42 12 12 29 22 15 31 8 52 236
2022 40 1 26 12 10 31 29 17 35 - 7 19 67 227
2023 9 25 4 - - - - - - - - - 38 -

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBDK og https://bank.stat.gl/BEDBBLFK

I alt indvandrede 544 personer og 468 personer udvandrede i årets 3 første måneder, hvorfor nettoindvandringen blev 76 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau. For at kunne forklare stigningen i folketallet med summen af en periodes fødselsoverskud og nettoindvandring skal der netto korrigeres med 12 personer i de 3 første måneder.Tabel 3. Månedligt nettoindvandringsoverskud
år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan-Apr Hele året
2018 -25 14 -28 -32 -25 -86 31 -253 -73 -19 -4 -41 -39 -541
2019 122 20 -27 -39 -34 -20 59 -354 -14 6 -12 -20 115 -313
2020 46 24 23 11 6 59 14 -169 - -16 -12 -54 93 -68
2021 65 31 40 4 22 -45 -23 -217 -5 -35 -14 -64 136 -241
2022 10 -7 -4 6 -39 4 -21 -248 10 -6 -8 -76 -1 -379
2023 58 58 -40 - - - - - - - - - 76 -

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBIUK

Antallet af flytninger (internt) i Grønland er på samme niveau som i de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBAF2AK

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBCK

Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken.Her er følgende tabeller opdateret:

BEDSTK1 Kvartalsbefolkningen
BEDSTK1S Kvartalsbefolkningen efter statsborgerskab
BEDSTK3 Kvartalsbefolkningen i distrikterne
BEDSTK4 Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne
BEDSTKN Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele
BEDBAF2K Flytninger, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBIU2K Vandringer, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBLFK Antal levendefødte, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBDK Antal dødsfald, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBCK Antal vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse