Om denne publikation

Absolutte talstørrelser om befolkningsudviklingen offentliggøres løbende i Statistikbanken.

For at lette sammenligninger over tid vil et udvidet sæt af demografiske indikatorer fremover også være at finde i Statistikbanken. Her beskrives og dokumenteres de anvendte beregningsmåder. Beregningernes datagrundlag findes i Statistikbanken. Beregningsmetoder dokumenteres gennem den programkode, som beregner de enkelte indikatorer. Programkoden kan afvikles med det gratis statistiske analyseprogram R.

Der findes et par r-pakker på R-projektets hjemmeside: Cran - som kan bruges til at hente tal fra Statistikbanken. Grønlands Statistik har udviklet egen r-pakke for at understøtte intern standardiseret r-programmering. R-pakken findes på Github: ( StatisticsGreenland/statgl ) og kan installeres med kommandoen - devtools::install_github(“StatisticsGreenland/statgl”)

En forudsætning for denne arbejdsmåde er Statistikbankens api.

Grønlands Statistik anvender PxWeb, der primært udvikles af det svenske statistikkontor i samarbejde med mange nationale statistikkontorer. Grønlands Statistik har deltaget og bidraget til dette arbejde siden 1993.

Om demografisk metode, se Teoretisk Demografi, PC Matthiessen 1970