Befolkningsudviklingen 2021

I løbet af 2021 steg folketallet med 141 personer fra 56.421 til 56.562. Fødselsoverskuddet (levendefødte – døde) faldt kraftigt til 230 i 2021 mod 314 i 2020, pga. et kraftigt fald i antal levendefødte. Det er fortsat usikkert om det er en midlertidig effekt af pandemien eller en mere varig fertilitetsnedgang. Det samlede antal vandringer var i 2020 omkring 1/5 lavere end i årene før Covid-19 pandemien og i 2020 var der næsten lige mange ind- og udvandringer. I 2021 er vandringsniveauet på vej op igen.Befolkningsudviklingen for hele landet, forklares fuldt ud gennem ændringer i de demografiske komponenter; fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer. Se tabel 1.

I tillæg til de demografiske komponenter anvendes en korrektionspost. Denne beregnes residualt, altså som det der mangler for at antal levendefødte-dødsfald+indvandringer-udvandringer netop er lig forskellen i befolkningens størrelse fra et år til det næste.

Korrektionsposten afspejler i hvor høj grad de bagvedliggende kalenderårs afgrænsede opgørelser beskriver statistikkens komponenter med en tilfredsstillende kvalitet, således at opgørelsen er retvisende. Store afvigelser er ensbetydende med, at noget kan gøres bedre.

Tabel 1, Befolkningsregnskab 2017 - 2021
2017 2018 2019 2020 2021
Befolkning 55.860 55.877 55.992 56.081 56.421
Fødsler 853 819 849 835 761
Indvandring 2.287 2.316 2.310 1.911 1.962
Udvandring 2.736 2.514 2.609 1.953 2.184
Dødsfald 499 487 548 521 531
Korrektioner 112 -19 87 68 133
Befolkning ultimo 55.877 55.992 56.081 56.421 56.562

Se tabel i Statbank

Tabel 1b, Født i Grønland
2017 2018 2019 2020 2021
Befolkning 50.097 50.172 50.252 50.190 50.365
Fødsler 853 819 849 835 761
Indvandring 1.059 1.081 933 790 634
Udvandring 1.373 1.347 1.363 957 914
Dødsfald 468 459 514 495 496
Korrektioner 4 -14 33 2 38
Befolkning ultimo 50.172 50.252 50.190 50.365 50.388
Tabel 1c, Født udenfor Grønland
2017 2018 2019 2020 2021
Befolkning 5.763 5.705 5.740 5.891 6.056
Fødsler - - - - -
Indvandring 1.224 1.230 1.374 1.119 1.328
Udvandring 1.352 1.164 1.244 993 1.268
Dødsfald 31 28 30 24 32
Korrektioner 101 -3 51 63 90
Befolkning ultimo 5.705 5.740 5.891 6.056 6.174