33 flere i første kvartalFolketallet stiger fortsat. Særligt kraftigt i Nuuk.

 Pr. 1. april 2022 boede der 56.595 personer i landet. Det er 33 flere end 1. januar i år, og 54 flere end for et år siden. Dog er antallet af personer født i Grønland 43 lavere end for et år siden. Der bor nu 19.397 personer i Nuuk, hvilket er 136 flere end samme tid, sidste år.Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1

Tabel 1. Befolkningen i kommunerne
2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2
Hele landet 56.367 56.379 56.421 56.541 56.653 56.523 56.562 56.595
Kommune Kujalleq 6.458 6.478 6.454 6.409 6.363 6.320 6.292 6.273
Kommuneqarfik Sermersooq 23.211 23.354 23.462 23.632 23.674 23.864 23.861 23.964
Qeqqata Kommunia 9.376 9.305 9.305 9.331 9.359 9.258 9.257 9.273
Kommune Qeqertalik 6.343 6.350 6.312 6.274 6.278 6.176 6.180 6.136
Avannaata Kommunia 10.907 10.818 10.820 10.830 10.914 10.838 10.908 10.887

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK3

På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal dødsfald er det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 67 personer i årets første 3 måneder.

Tabel 2. Månedligt fødselsoverskud
år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan-Mar Hele året
2018 11 24 10 23 17 33 47 19 38 45 40 31 45 338
2019 31 17 4 33 35 25 47 36 9 31 22 17 52 307
2020 30 16 27 34 45 18 39 16 20 44 17 17 73 323
2021 21 22 9 13 42 12 12 29 22 15 31 8 52 236
2022 40 1 26 - - - - - - - - - 67 -

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBDK og https://bank.stat.gl/BEDBBLFK

I alt indvandrede 447 personer og 450 personer udvandrede i årets 1. kvartal, hvorfor nettoudvandringen blev -3 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau. For at kunne forklare stigningen i folketallet med summen af en periodes fødselsoverskud og nettoindvandring skal der netto korrigeres med -31 personer i 1. kvartal.Tabel 3. Månedligt nettoindvandringsoverskud
år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan-Mar Hele året
2018 -25 14 -28 -32 -25 -86 31 -253 -73 -19 -4 -41 -39 -541
2019 122 20 -27 -39 -34 -20 59 -354 -14 6 -12 -20 115 -313
2020 46 24 23 11 6 59 14 -169 - -16 -12 -54 93 -68
2021 65 31 40 4 22 -45 -23 -217 -5 -35 -14 -64 136 -241
2022 10 -7 -6 - - - - - - - - - -3 -

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBIUK

Antallet af flytninger (internt) i Grønland er i 2022 på samme niveau som i de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBAF2AK

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBCK

Tabeller i Statistikbanken

Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken.

Her er følgende tabeller opdateret:

BEDSTK1 Kvartalsbefolkningen
BEDSTK3 Kvartalsbefolkningen i distrikterne
BEDSTK4 Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne
BEDSTKN Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele
BEDBAF2K Flytninger, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBIU2K Vandringer, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBLFK Antal levendefødte, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBDK Antal dødsfald, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBCK Antal vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse