Det laveste fødselstal siden 2. verdenskrigDen 1. januar 2022 boede der 56.562 personer i Grønland. Dermed er befolkningen steget med 141 personer i løbet af det seneste år. Stigningen er særlig markant for aldersgruppen 60 år og derover, som er steget med 408 personer fra 8.697 til 9.105 (+4.7 pct.) i løbet af 2021.

Den foreløbige opgørelse af årets fødsler viser at blot 761 børn blev født i 2021. Det er det laveste årlige fødselstal siden 2. verdenskrig og det ser ud til at det er de 20-30 årige kvinder, udenfor de større byer, som i 2021 udsætter deres første barn.

Også flytninger og vandringer er berørt af pandemien. For flytninger ses et ca 15 pct. lavere niveau, og for vandringer en markant lavere nettoudvandring end de seneste 30 års gennemsnit.Tabel 1. Befolkningen pr. 1. januar 2013-2022
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I alt 56.370 56.282 55.983 55.847 55.860 55.877 55.992 56.081 56.421 56.562
Mænd 29.838 29.730 29.555 29.543 29.493 29.489 29.553 29.551 29.749 29.803
Kvinder 26.532 26.552 26.428 26.304 26.367 26.388 26.439 26.530 26.672 26.759

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTA

Tabel 2. Befolkningen i kommunerne2022(2021)
0-16 17-64 65+ Kvinder Mænd 2021 2022 forskel
Kommune Kujalleq
I alt 1.425 4.006 861 2.969 3.323 6.454 6.292 -162
By 1.241 3.494 722 2.615 2.842 5.598 5.457 -141
Bygd 184 511 139 354 480 856 834 -22
Kommuneqarfik Sermersooq
I alt 5.421 16.676 1.764 11.307 12.554 23.462 23.861 399
By 5.130 15.988 1.637 10.798 11.957 22.324 22.755 431
Bygd 291 688 127 509 597 1.138 1.106 -32
Qeqqata Kommunia
I alt 2.221 6.088 948 4.407 4.850 9.305 9.257 -48
By 1.927 5.269 840 3.845 4.191 8.105 8.036 -69
Bygd 294 819 108 562 659 1.200 1.221 21
Kommune Qeqertalik
I alt 1.410 4.055 715 2.912 3.268 6.312 6.180 -132
By 1.203 3.520 644 2.551 2.816 5.478 5.367 -111
Bygd 207 535 71 361 452 834 813 -21
Avannaata Kommunia
I alt 2.598 7.320 990 5.147 5.761 10.820 10.908 88
By 1.837 5.315 759 3.766 4.145 7.833 7.911 78
Bygd 761 2.005 231 1.381 1.616 2.987 2.997 10
Udenfor kommunerne
I alt NA 62 2 17 47 68 64 -4

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTB

Folketallet i både Avannaata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq steg, mens det faldt i de øvrige kommuner. Særlig kraftig var stigningen igen i Nuuk By, hvor stigningen er opgjort til 461 personer. 34.1 pct. af landets befolkning bor nu i Nuuk. I Nuuk stiger folketallet atter i ’Nuuk centrum’.

Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTNUK

I figur 2 ses udviklingen i vandringer i perioden 1993-2021. Frem til 2020 fraflyttede hvert år i gennemsnit 374 flere fra Grønland end til. I 2021 blev der foretaget 1.962 indvandringer og 2.182 udvandringer. Nettoudvandringen i 2021 blev derfor på 222 personer.