Befolkningen 1. oktober 2021

 

Normal sæson udvikling igen

Normalt bor der lidt færre i Grønland pr 1. oktober end 3 måneder tidligere. Sådan er det igen i år.

 

Pr 1. oktober havde Grønland 56.523 indbyggere mod 56.379 samme dag i 2020 og 130 lavere end for 3 måneder siden. Siden 2003 har den grønlandsk-fødte del af befolkningen udgjort 50.250 +/- 250 personer.

 

¾ af befolkningstilvæksten de seneste 3 år tilskrives personer født udenfor Grønland.

 

Årets 3. kvartal står normalt for årets højeste udvandring i forbindelse med skolestart i Danmark.

 

Figur 1. Antal månedlige udvandringer 2018-2021

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedbbiuk

 

Antallet af flytninger (internt) i Grønland er i 2021 på samme niveau som i de foregående 2 år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb end fødsler og dødsfald, og især den seneste måned kan undervurdere det faktiske antal.

 

Figur 2. Antal månedlige flytninger mellem byer 2018-2021

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedbaf2ak

 

På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. I oversigt 1 ses at fødselsoverskuddet for årets første 9 måneder er faldet fra 246 til 182. Dette forklares med et lavere antal levendefødte (-37) og et højre antal dødsfald (+27) når disse 2 perioder sammenlignes.

 

Oversigt 1. Månedligt fødselsoverskud (antal fødte – døde)

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

jan-

sep

hele året

2018

11

24

10

23

17

33

47

19

38

45

40

31

222

338

2019

31

17

4

33

35

25

47

36

9

31

22

17

237

307

2020

30

16

27

34

45

18

40

16

20

44

17

17

246

324

2021

21

22

9

13

42

12

12

29

22

 

 

 

182

 

Se tal i Statistikbanken: Levendefødte bank.stat.gl/bedbblfk Dødsfald: bank.stat.gl/bedbbdk

 

Tilflytningen til Nuuk fra det øvrige land fortsætter. Det seneste år er folketallet i Nuuk steget med 559 personer, hvoraf de 443 er født i Grønland. Der bor pr 1. oktober 2021 19.279 personer i Nuuk mod 18.720 for 1 år siden. Folketallet i landets mindre og mindste bosteder (under 200 indbyggere) er steget det seneste år, mens der nu bor færre landets hovedbosteder og bosteder med mere end 200 indbyggere. Se fx https://bank.stat.gl/bedstk1 eller https://bank.stat.gl/bedstkn

 

Oversigt 2. Befolkningen i kommunerne. 1. oktober 2021

 

2020

2021

 

oktober

januar

april

juli

Oktober

Hele landet

     56.379

     56.421

     56.541

     56.653

     56.523

Kommune Kujalleq

       6.478

       6.454

       6.409

       6.363

       6.320

Kommuneqarfik Sermersooq

     23.354

     23.462

     23.632

     23.674

     23.864

Qeqqata Kommunia

       9.305

       9.305

       9.331

       9.359

       9.258

Kommune Qeqertalik

       6.350

       6.312

       6.274

       6.278

       6.176

Avannaata Kommunia

     10.818

     10.820

     10.830

     10.914

     10.838

Udenfor kommunerne

            74

            68

            65

            65

            67

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedstk3

 

Grønlands Statistik modtager også oplysninger om vielser og skilsmisser gennem den grønlandske datafordeler. Knap halvdelen af alle vielser sker i juni, juli og august.

 

Oversigt 3. Antal månedlige vielser 2018-2021

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedbbck

 

Skilsmisser udviser ikke sæsonvariation på samme måde. Det kan skyldes, at det ikke er dato for samlivsbrud der opgøres, men dato for skilsmissens ikrafttræden.

 

Tabeller i Statistikbanken

 

Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken (https://bank.stat.gl)

 

Her er følgende tabeller opdateret:

BEDSTK1     Kvartalsbefolkningen

BEDSTK3     Kvartalsbefolkningen i distrikterne

BEDSTK4     Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne

BEDSTKNUK                   Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele

BEDBAF2K   Flytninger, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBIU2K  Vandringer, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBLFK    Antal levendefødte, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBDK     Antal dødsfald, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBCK     Antal vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse