Højere folketal i første kvartal

Folketallet fortsætter med at stige. Særligt kraftigt i Nuuk.

 

Pr. 1. april 2021 boede der 56.541 personer i landet. Det er 120 flere end 1. januar i år, og 286 flere end for et år siden. Næsten halvdelen af stigningen tilskrives personer, som også er født i Grønland. Der bor nu 18.999 personer i Nuuk, hvilket er 354 flere end samme tid, sidste år.

 

Figur 1. Befolkningens størrelse. Januar 2017 - april 2021

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/bedstk1

 

Oversigt 1. Befolkningen i kommunerne

 

2019

juli

2019

oktober

2020

januar

2020

april

2020

Juli

2020

oktober

2021

januar

2021

April

Hele landet ...............

         56.225

         56.024

         56.081

         56.255

         56.367

         56.379

         56.421

         56.541

Kommune Kujalleq ..........

           6.427

           6.447

           6.439

           6.438

           6.458

           6.478

           6.454

           6.409

Kommuneqarfik Sermersooq ..

         23.039

         23.040

         23.123

         23.226

         23.211

         23.354

         23.462

         23.632

Qeqqata Kommunia .........

           9.410

           9.378

           9.378

           9.365

           9.376

           9.305

           9.305

           9.331

Kommune Qeqertalik ........

           6.538

           6.395

           6.340

           6.347

           6.343

           6.350

           6.312

           6.274

Avannaata Kommunia .......

         10.730

         10.683

         10.726

         10.807

         10.907

         10.818

         10.820

         10.830

Udenfor kommunerne .......

                81

                81

                75

                72

                72

                74

                68

                65

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/bedstk3

 

På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal dødsfald er det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 53 personer i årets første 3 måneder og forklarer således knap halvdelen af befolkningsstigningen i årets 1. kvartal.

 

Oversigt 2. Månedligt fødselsoverskud

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan-

Mar

Hele

Året

2018

11

24

10

23

17

33

47

19

38

45

40

31

45

338

2019

31

17

4

33

35

25

47

36

9

31

22

17

52

307

2020

30

16

27

35

45

18

41

16

20

44

17

17

73

326

2021

21

22

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

.

Se tal i Statistikbanken: Levendefødte bank.stat.gl/bedbblfk Dødsfald: bank.stat.gl/bedbbdk

 

I alt indvandrede 492 personer og 359 personer udvandrede i årets 1. kvartal, hvorfor nettoindvandringen blev 134 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau. For at kunne forklare stigningen i folketallet med summen af en periodes fødselsoverskud og nettoindvandring skal der netto korrigeres med -67 personer i 1. kvartal.

 

Oversigt 3. Månedligt nettoindvandringsoverskud

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan-

Mar

Hele

Året

2018

-25

14

-28

-32

-25

-86

31

-253

-73

-19

-4

-41

-39

-359

2019

122

20

-27

-39

-34

-20

59

-354

-14

6

-12

-20

115

-335

2020

46

24

23

11

6

59

14

-169

-6

-16

-12

-54

93

-243

2021

65

31

38

.

.

.

.

.

.

.

.

.

134

.

Se tal i Statistikbanken: Levendefødte  bank.stat.gl/bedbblfk Dødsfald: bank.stat.gl/bedbbdk

 

Antallet af flytninger (internt) i Grønland er i 2021 på samme niveau som i de foregående 2 år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.

 

Figur 2. Antal månedlige flytninger mellem byer 2018-2021

Fodnote: Usikkert tal for især marts 2021 på grund af forsinkede indberetninger

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedbaf2ak

 

Tabeller i Statistikbanken

Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken (https://bank.stat.gl).

 

Her er følgende tabeller opdateret:

BEDSTK1     Kvartalsbefolkningen

BEDSTK3     Kvartalsbefolkningen i distrikterne

BEDSTK4     Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne

BEDSTKN     Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele

 

BEDBAF2K   Flytninger, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBIU2K  Vandringer, foreløbig månedsopgørelse

 

BEDBBLFK    Antal levendefødte, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBDK     Antal dødsfald, foreløbig månedsopgørelse

 

BEDBBCK     Antal vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse