Højere folketal, som følge af lavere nettoudvandring

I årets 2. og 3. kvartal er langt færre end normalt udvandret fra Grønland. Nettoudvandringen er i de 6 måneder opgjort til 82 personer sammenlignet med 404 i de samme måneder i 2019 og 438 i 2018. Den lavere nettoudvandring medfører, at der pr 1. oktober bor 56.379 personer i Grønland, flere end på noget tidspunkt siden 2013.

 

Det lavere månedlige antal udvandringer kan dog ikke kun observeres i det seneste halvår, idet antallet af månedlige udvandringer har været lavere end samme måned året før, siden september 2019.

 

Figur 1. Antal månedlige udvandringer 2018-2020

Fodnote: Lavt tal for september 2020 på grund af (normalt) forsinkede indberetninger til folkeregistrene

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedbbiuk

 

Antallet af flytninger (internt) i Grønland er i 2020 på samme niveau som i de foregående 2 år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.

 

Figur 2. Antal månedlige flytninger mellem byer 2018-2020

Fodnote: Lavt tal for september 2020 på grund af forsinkede indberetninger

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedbaf2ak

 

På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal dødsfald er det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 249 personer i årets første 9 måneder.

 

Oversigt 1. Månedligt fødselsoverskud

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan-

Sep

Hele

Året

2018

11

24

10

23

17

33

47

19

38

45

40

31

222

338

2019

31

17

4

33

35

25

47

36

9

31

22

17

237

307

2020

30

16

27

35

45

18

41

16

21

 

 

 

249

 

Se tal i Statistikbanken: Levendefødte  bank.stat.gl/bedbblfk Dødsfald: bank.stat.gl/bedbbdk

 

Oversigt 2. Befolkningen i kommunerne. 1. oktober 2020

 

2019

2020

 

oktober

januar

april

juli

Oktober

Hele landet

   56.024

   56.081

   56.255

   56.367

   56.379

Kommune Kujalleq

     6.447

     6.439

     6.438

     6.458

     6.478

Kommuneqarfik Sermersooq

   23.040

   23.123

   23.226

   23.211

   23.354

Qeqqata Kommunia

     9.378

     9.378

     9.365

     9.376

     9.305

Kommune Qeqertalik

     6.395

     6.340

     6.347

     6.343

     6.350

Avannaata Kommunia

   10.683

   10.726

   10.807

   10.907

   10.818

Udenfor kommunerne

           81

           75

           72

           72

           74

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedstk3

 

Grønlands Statistik modtager nu også oplysninger om vielser og skilsmisser gennem den grønlandske datafordeler. Knap halvdelen af alle vielser sker i juni, juli og august.

 

Oversigt 3. Antal månedlige vielser 2018-2020

Se tal i Statistikbanken: bank.stat.gl/bedbbck

 

Skilsmisser udviser ikke sæsonvariation på samme måde. Det kan skyldes, at det ikke er dato for samlivsbrud der opgøres, men dato for skilsmissens ikrafttræden.

 

 

Tabeller i Statistikbanken

 

Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken (https://bank.stat.gl)

 

Her er følgende tabeller opdateret:

BEDSTK1     Kvartalsbefolkningen

BEDSTK3     Kvartalsbefolkningen i distrikterne

BEDSTK4     Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne

BEDSTKNUK  Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele

BEDBAF2K   Flytninger, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBIUK  Vandringer, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBLFK    Antal levendefødte, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBDK     Antal dødsfald, foreløbig månedsopgørelse

BEDBBCK     Antal vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse