Befolkningsfremskrivningen 2020-2030 (2050)

Generelt om befolkningsfremskrivningen skal man være opmærksom på, at der ikke er tale om almindelig statistik, men resultatet af modelberegninger, som tager udgangspunkt i seneste befolkningsopgørelse og de foregående 10 års erfaringer. Dette kombineres med alternative forventninger til fremtidig udvikling i de demografiske komponenter: fertilitet, dødelighed, vandringer (mellem Grønland og omverdenen).

 

Usikkerheden er betydelig pga. befolkningens størrelse, særlig for de detaljerede beregningsresultater. På langt sigt (10 år+) kan resultaterne betragtes som tekniske effektberegninger, der gradvis vil afspejler de opstillede forudsætninger.

 

Når Grønlands Statistik alligevel vælger at offentliggøre detaljerede beregningsresultater, er det for at dække mange beregningsbehov med fælles referencegrundlag gennem Statistikbanken.

 

For mere information om modellen og beregningsforudsætningerne, henvises publikationen: www.stat.gl/bed201804/o1.