209 flere i Grønland i løbet af årets 1. kvartal

Pr. 1. april 2019 boede der 56.201 personer i Grønland. Det er 209 flere end 1. januar i år, og 232 flere end for et år siden. Stigningen tilskrives gruppen af personer, som er født udenfor Grønland, som især tager bopæl i Nuuk. Folketallet i Nuuk er steget med 255 i løbet af årets 1. kvartal.

 

Figur 1. Befolkningens størrelse. Januar 2017 – april 2019

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/BEDSTk1

 

Oversigt 1. Befolkningen i kommunerne

 

2017

juli

2017

oktober

2018

januar

2018

april

2018

juli

2018

oktober

2019

januar

2019

april

Hele landet ...............

     56.171

     55.889

     55.877

     55.969

    56.023

     55.895

       55.992

   56.201

Kommune Kujalleq ..........

           6.702

           6.631

           6.624

           6.621

           6.573

           6.466

           6.442

           6.458

Kommuneqarfik Sermersooq ..

         22.725

         22.774

         22.738

         22.829

         22.788

         22.949

         22.946

         23.144

Qeqqata Kommunia .........

           9.380

           9.279

           9.295

           9.385

           9.439

           9.358

           9.409

           9.374

Kommune Qeqertalik ........

           6.473

           6.502

           6.533

           6.538

           6.522

           6.573

           6.587

           6.578

Avannaata Kommunia .......

         10.785

         10.598

         10.584

         10.503

         10.607

         10.458

         10.522

         10.561

Udenfor kommunerne .......

              106

              105

              103

                93

                94

                91

                86

                86

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/BEDSTK3g  

 

Oversigt 2. Befolkningen efter fødested

 

2017

januar

2017

april

2017

juli

2017

oktober

2018

januar

2018

april

2018

juli

2018

oktober

2019

januar

2019

april

I alt ....

       55.860

       55.971

       56.171

       55.889

       55.877

       55.969

       56.023

       55.895

       55.992

       56.201

Grønland

       50.096

       50.141

       50.244

       50.111

       50.171

       50.186

       50.288

       50.116

       50.251

       50.229

Færøerne

             291

             294

             289

             296

             300

             308

             304

             313

             310

             307

Danmark

          4.381

          4.427

          4.494

          4.388

          4.315

          4.341

          4.263

          4.264

          4.219

          4.387

Norden .

             344

             327

             333

             303

             296

             307

             315

             307

             294

             302

Europa .

             216

             237

             238

             222

             219

             228

             221

             222

             218

             239

Afrika ..

                31

                32

                31

                28

                28

                26

                26

                26

                28

                29

Amerika

                80

                84

                83

                82

                84

                87

                86

                89

                91

             101

Asien ..

             413

             419

             449

             449

             454

             477

             511

             549

             572

             597

Oceanien

                  8

                10

                10

                10

                10

                  9

                  9

                  9

                  9

                10

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/BEDSTK3g  

 

Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)

 

Her er følgende tabeller opdateret:

BEDSTK1     Kvartalsbefolkningen

BEDSTK3g     Kvartalsbefolkningen i distrikterne

BEDSTKNUK     Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele

BEDBAF2K   Flytninger, foreløbig kvartalsvis månedsopgørelse

BEDBBIU2K Vandringer, foreløbig kvartalsvis månedsopgørelse