Beregningsresultater

Grønlands Statistik præsenterer med denne publikation beregningsresultater om den fremtidige befolkning på baggrund af den seneste befolkningsopgørelse. Der er således ikke tale om almindelig statistik, men om beregningsresultater, som tager udgangspunkt i befolkningen pr 1. januar 2018 og de foregående 10 års erfaringer, samt forudsætninger om fremtidig udvikling i de demografiske komponenter; fertilitet, dødelighed, vandringer og flytninger.

 

Generelt er usikkerheden betydelig pga. befolkningens størrelse, særlig for de detaljerede beregningsresultater. På langt sigt (10 år+) kan resultaterne mere betragtes som tekniske effektberegninger, der gradvis vil konvergere mod de opstillede forudsætninger.

 

Når Grønlands Statistik alligevel vælger at offentliggøre detaljerede beregningsresultater er det for at dække mange beregningsbehov med fælles referencegrundlag.