Befolkningsfremskrivningen 2018-2028 (2050)

Antagelser om størrelsen og sammensætningen af den fremtidige befolkning er helt central for samfundsplanlægningen. Det er Grønlands Statistiks ambition at kunne levere et troværdigt bud på den fremtidige udvikling.

 

Grønlands Statistik har siden midten af 1990’erne løbende offentliggjort fremskrivninger med stigende ambitionsniveau. De første år blev resultaterne ikke offentliggjort på lavere niveau, end hele landet i 5-årsintervaller. Fra 2012 blev detaljerede beregningsresultater tilgængelige gennem Statistikbanken. Fra 2014-2016 blev disse suppleret med beregninger på regionalt niveau. I 2017 besluttede Inatsisartut at opdele Qaasuitsup Kommunia i 2 kommuner, og det blev nødvendigt med en nytænkning af fremskrivningerne. Først skulle grundlagsdata imidlertid tilrettelægges for at afspejle den nye kommuneinddeling.

 

Det er således en ny version af den hidtil anvendte komponentmodel med nogle vigtige justeringer, der bruges i denne publikation. Disse justeringer har så tilpas stor effekt på de beregnede resultater, at modellen endnu ikke er klar til regionale fremskrivninger.