Metode

I denne publikation redegøres for fremskrivningsmodellen og de forventninger, der ligger til grund for de beregnede resultater, som kan ses i Grønlands Statistikbank (http://bank.stat.gl/bedp18) for perioden 2018-2050.

 

Fremskrivningsmodellen er en ny version af den model, som har været anvendt ved de seneste års fremskrivninger. Den teoretiske ramme er grundlæggende den samme, men bl.a. pga. ændringer i Grønlands Statistiks tekniske muligheder har en omskrivning været nødvendig. Desuden er nogle af beregningsmetoderne ændret.

 

Grønlands Statistik har denne gang valgt at anvende regneark som teknisk platform for den nye beregningsmodel, da det muliggør videregivelse af modellens kildekode og tillader andre, alene med adgang til Excel, at gentage beregninger og gennemføre alternative beregninger. Den valgte regnearksteknik giver fuld gennemsigtighed i alle beregningsvalg.

 

Modellen anvender grundlagsdata fra Grønlands Statistikbank gennem Statistikbankens API. Med grundlagsdata menes her dels en tabel med detaljeret befolkningsregnskab og dels en tabel med fødsler fordelt på moders alder på fødselstidspunkt og generation.

 

Grønlands Statistiks fremskrivninger har hidtil taget udgangspunkt i erfaringer fra en forudgående 5 og/eller 10-års periode og ladet den fremtidige befolkningsudvikling være bestemt af erfaringer herfra. Fx kan det ses, at omkring 400 personer i gennemsnit netto årligt har forladt Grønland de seneste 10 år. Det betyder groft set, at når befolkningen fremskrives med 10 år vil 4.000 af faldet i folketallet alene skyldes denne forudsætning.

 

Denne forudsætning kan synes nogenlunde ok med en kortere fremskrivningshorisont, men ikke med en fremskrivningshorisont på fx 30 år. Modellen har derfor fået tilføjet et sæt parametre til at styre det fremtidige vandringsniveau. Det er dermed også muligt at fremskrive et forløb, og forudsætte, at nettoudvandringen ophører over en periode eller allerede næste år.