Opdaterede tabeller i Statistikbanken

Tabellerne vedrørende befolkningens bevægelser (fødsler, dødsfald, vandringer og flytninger) er nu opdateret for 2016.

 

Med vort datagrundlag kan vi i dag præsentere sammenhængende, detaljerede og konsistente oplysninger for:

 

Folketal: 1977-2017

Fødsler: 1973-2016

Dødsfald: 1973-2016

Dødsårsager: 1990-2013

Vandringer: 1993-2016

Flytninger: 1993-2016

 

Ved dannelsen af disse datasæt er den gældende administrative inddeling blevet anvendt, således at begrebet kommuner gælder de geografiske områder, som defineres af kommuneinddelingen 2009. Under kommuneniveau anvender vi 2 begreber. Dels distrikter, som svarer til de gamle kommuner og dels lokaliteter, som definerer et sted fx en by, en bygd, en mine mm. Vi anvender den definition ASIAQ (www.asiaq.gl) har fastsat. Asiaq’s liste over lokaliteter indeholder pt ikke alle historiske lokaliteter.

 

For hurtig adgang til en relevant tabel i Statistikbanken kan man klikke på links, som findes umiddelbart under en tabel eller figur.

 

Oversigt 1. Befolkningen pr. 1. januar fordelt på køn, 2009-2017

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I alt

56.193

56.452

56.615

56.749

56.370

56.282

55.984

55.847

55.860

Mænd

29.808

29.936

29.942

30.041

29.838

29.730

29.556

29.543

29.493

Kvinder

26.385

26.516

26.673

26.708

26.532

26.552

26.428

26.304

26.367

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedst1 )

 

I løbet af 2016 steg det samlede folketal med 13 personer. Det forklares med følgende ændringer:

 

Oversigt 2. Befolkningsudviklingen 2016

Folketallet 1. januar 2016

56.847

+ antal levendefødte

830

- antal døde

-488

+ antal indvandrede

2.447

- antal udvandrede

-2.753

- Korrektion

-17

Folketallet 1. januar 2017                  

55.860

 

De 830 som blev født i løbet af 2016 kan man i Statistikbankens tabeller fordele efter bopæl, køn, mødres alder, mødres fødested i perioden 1977-2016. Geografisk kan disse oplysninger fordeles på kommuner, distrikter og lokaliteter. Den mest detaljerede tabel om fødsler indeholder ½ million tabelceller. Statistikbanken hjælper dig til at vælge den del af tabellen, du ønsker.

 

Oversigt 3. Fødsler i kommunerne 2014-2016

 

2014

2015

2016

 

antal levendefødte

I alt

806

855

830

Kommune Kujalleq

94

123

77

Kommuneqarfik Sermersooq

326

336

296

Qeqqata Kommunia

127

123

139

Qaasuitsup Kommunia

259

273

318

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbblm2 )

 

Oversigt 4. Dødsfald i kommunerne 2015-2016

 

Mænd

Kvinder

I alt

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

 

Antal døde

  I alt

291

310

188

178

479

488

    By

244

254

168

155

412

409

    Bygd

47

56

20

23

67

79

  Kommune Kujalleq

 

 

 

 

 

 

    I alt

56

68

35

31

91

99

    By

46

54

32

26

78

80

    Bygd

10

14

3

5

13

19

Kommuneqarfik Sermersooq 

 

 

 

 

 

    I alt

92

106

66

57

158

163

    By

81

95

58

52

139

147

    Bygd

11

11

8

5

19

16

  Qeqqata Kommunia

 

 

 

 

 

 

    I alt

35

50

35

29

70

79

    By

32

44

32

28

64

72

    Bygd

3

6

3

1

6

7

  Qaasuitsup Kommunia

 

 

 

 

 

    I alt

107

86

52

61

159

147

    By

85

61

46

49

131

110

    Bygd

22

25

6

12

28

37

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/BEDBBDM2 )

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 1993-2016. Hvert år gennem hele perioden har flere personer årligt flyttet fra Grønland end til. I 2016 indvandrede i alt 2.447 personer mens 2.753 personer udvandrede. Nettoudvandringen var på 306 personer.

 

Set over tid, er der i gruppen ’født udenfor Grønland’ stort set lige så mange som flytter til Grønland som flytter væk. I gennemsnit netto udvandrede 370 personer (født i Grønland) hvert år, i den betragtede periode.

 

Figur 3. Vandringer 1993-2016

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbbiu2 )

 

I alt blev der registreret 23.179 flytninger i 2016. Langt de fleste flytninger er lokale flytninger - indenfor samme lokalitet.

 

Oversigt 5. Flytninger i kommunerne 2016

 

Kommune Kujalleq

Kommune-qarfik Sermersooq

Qeqqata Kommune

Qaasuitsup Kommune

Andre lokaliteter

Fraflytnings

kommune

i alt

Tilflytningskommune i alt

          3.190

          8.774

          4.155

          7.048

               12

         23.179

Kommune Kujalleq

2.551

315

109

165

0

           3.140

Kommuneqarfik Sermersooq

386

7.483

565

589

5

           9.028

Qeqqata Kommunia

114

382

3.189

280

2

           3.967

Qaasuitsup Kommunia

138

588

290

6.010

5

           7.031

Andre lokaliteter

1

6

2

4

0

                13

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbaf2b  )

 

Figur 4. Nettoflytninger mellem kommunerne 1993-2016

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbbaf2 )