Rettet 5. maj 2018

Fejl fundet i figur 1 og 2

Større forskel mellem mænd og kvinder

Udvandring det meste af livet

Mange flytter mellem Grønland og udlandet en eller flere gange igennem et livsforløb. I statistikken omtales dette som vandringer. Når antal nettovandringer sættes i forhold til aldersklassens middelfolketal er de beregnede størrelser ’aldersbetingede netto vandringshyppigheder’ i figur 1 beregnet for perioden 2012-2016 under et.

 

Figur 1. Aldersbetingede netto vandringshyppigheder 2012-2016

 

På baggrund af de aldersbetingede nettovandringshyppigheder beregnes ind- og udvandringernes betydning for en kunstig årgang af hhv. 1000 mænd og 1000 kvinder. Generationernes størrelse reduceres i beregningerne alene med nettoudvandring. Figur 2 viser, at den kunstige årgang kan forventes at blive halveret frem mod pensionsalderen, hvorefter kun ganske få foretager en vandring. For grønlandskfødte kvinder anes en let forhøjet udvandring i 60-års aldrene, sammenlignet med grønlandskfødte mænd.

 

I 16-17 års alderen ses betydningen af efterskoleophold, hvor nettoudvandring det ene år efterfølges af nettoindvandring i det næste.

 

Figur 2. Ind- og udvandringernes betydning for en årgangs størrelse

Kilde: Beregninger i Grønlands Statistik