Faldende folketal frem mod 2040, med aldrende befolkning

Det samlede folketal kan i de kommende årtier forventes at falde fra de nuværende 55.860 personer til 52-53.000.

 

Der vil i 2040 bo omkring 3.000 færre i Grønland end i dag, hvis der ikke sker uventede ændringer i fertilitet, dødelighed eller ind- og udvandringsmønster.

 

Oversigt 1. Befolkningens aldersfordeling 1987-2040, udvalgte år

 

1987

1997

2007

2017

2027

2037

2040

 

personer

I alt

53.733

55.971

56.648

55.860

54.460

52.760

52.207

0-6

6.986

7.696

6.007

5.527

5.609

5.204

5.097

7-14

6.223

7.748

7.753

6.252

5.969

5.855

5.728

15-17

2.642

2.277

2.845

2.106

2.053

2.017

1.987

18-24

9.096

4.565

5.865

5.961

5.136

4.873

4.860

25-59

25.595

29.471

28.438

28.544

25.722

24.695

24.396

60-66

1.584

2.181

3.077

3.850

5.083

3.599

3.611

67+

1.607

2.033

2.663

3.620

4.886

6.517

6.527

 

procent

0-6

13,0

13,7

10,6

9,9

10,3

9,9

9,8

7-14

11,6

13,8

13,7

11,2

11,0

11,1

11,0

15-17

4,9

4,1

5,0

3,8

3,8

3,8

3,8

18-24

16,9

8,2

10,4

10,7

9,4

9,2

9,3

25-59

47,6

52,7

50,2

51,1

47,2

46,8

46,7

60-66

2,9

3,9

5,4

6,9

9,3

6,8

6,9

67+

3,0

3,6

4,7

6,5

9,0

12,4

12,5

Kilde: Grønlands Statistik, se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedprog )

 

Igennem fremskrivningsperioden vil den ældste del af befolkningen (67+) blive fordoblet.

 

Befolkningen i de erhvervsaktive aldre vil falde, men fortsat udgøre næsten halvdelen af befolkningen.

 

Det er hovedresultaterne af en fremskrivning, som Grønlands Statistik har foretaget af den grønlandske befolkning frem til 2040, på baggrund af befolkningsopgørelsen 1. januar 2017. Fremskrivningen er i år gennemført på et lavere ambitionsniveau, idet kun udgangsbefolkningen er blevet opdateret for landsfremskrivningen, og alle forudsætninger er genbrug fra 2016-fremskrivningerne.

 

Det lavere ambitionsniveau er valgt for at give tid til at omlægge fremskrivningsmodellen således at Statistikbanken fremover kan bruges som datakilde ved beregningerne. I den forbindelse skal de tekniske beregningsmetoder gennemgås, så de er sammenlignelige med metoder, der anvendes af Danmarks Statistik. Fx blev metoden til beregning af fertilitet revideret i 2014.

 

Desuden skal de regionale fremskrivninger tilpasses således at de tager højde for opdelingen af Qaasuitsup Kommunia, jf. Inatsisartutlov nr 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor.

Fremskrivningsresultater fra foregående år findes i Statistikbanken på http://bank.stat.gl/bedprogreg 

 

Grønlands Statistik forventer at offentliggøre femskrivningsresultaterne i 3. kvartal 2017. Forventet offentliggørelse er nu fastsat til 5. oktober.

 

Detaljerede beregningsresultater på køn, 1-års alder og fødested kan findes i vores Statistikbank http://bank.stat.gl/bedprog