Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning

Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer til 52-53.000.

 

Der vil i 2040 bo omkring 3.000 færre i Grønland end i dag, hvis der ikke sker uventede ændringer i fertilitet, dødelighed samt ind- og udvandring. Befolkningens gennemsnitsalder vil stige fra 35,4 år i dag til 38,1 år. Grønlands befolkning vil forsat være en del yngre end fx Danmarks befolkning, hvor gennemsnitsalderen allerede i dag er 41,1 år.

 

Oversigt 1. Befolkningens aldersfordeling 1986-2040, udvalgte år

 

1986

1996

2006

2016

2026

2036

2040

 

personer

I alt

53.406

55.863

56.901

55.847

54.802

53.300

52.608

0-6

6.931

7.840

6.133

5.508

5.666

5.234

5.085

7-16

8.157

9.184

9.989

7.642

7.395

7.345

7.133

17-24

10.300

5.296

6.554

6.835

5.778

5.470

5.469

25-59

24.954

29.432

28.673

28.624

26.069

24.775

24.396

60-69

1.892

2.820

3.683

4.609

6.487

5.395

4.939

70+

1.172

1.291

1.869

2.629

3.407

5.081

5.586

 

procent

0-6

13,0

14,0

10,8

9,9

10,3

9,8

9,7

7-16

15,3

16,4

17,6

13,7

13,5

13,8

13,6

17-24

19,3

9,5

11,5

12,2

10,5

10,3

10,4

25-59

46,7

52,7

50,4

51,3

47,6

46,5

46,4

60-69

3,5

5,0

6,5

8,3

11,8

10,1

9,4

70+

2,2

2,3

3,3

4,7

6,2

9,5

10,6

Kilde: Grønlands Statistik, se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedprog )

 

Igennem fremskrivningsperioden vil den ældste del af befolkningen (70+) blive fordoblet.

 

Befolkningen i de erhvervsaktive aldre vil, men fortsat udgøre omkring halvdelen af befolkningen.

 

Det er hovedresultaterne af en fremskrivning, som Grønlands Statistik har foretaget af den grønlandske befolkning frem til 2040, på baggrund af befolkningsopgørelsen 1. januar 2016.

 

Detaljerede beregningsresultater på køn, 1-års alder og fødested kan findes i vores Statistikbank http://bank.stat.gl/bedprog