Folketallet lavest i 20 år

Den 1. januar 2016 boede der 55.847 personer i Grønland. Dermed er befolkningen faldet med 137 personer i løbet af 2015 og folketallet er nu det laveste i 20 år.

 

Oversigt 1. Befolkningen pr. 1. januar 2007-2016

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

56.648

56.462

56.194

56.452

56.615

56.749

56.370

56.282

55.984

55.847

Mænd

30.005

29.885

29.809

29.936

29.942

30.041

29.838

29.730

29.556

29.543

Kvinder

26.643

26.577

26.385

26.516

26.673

26.708

26.532

26.552

26.428

26.304

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Blandt landets 4 kommuner er det fortsat Kommuneqarfik Sermersooq, der har stigende folketal. Især stiger folketallet i Nuuk alene i 2015 var stigningen på 324 personer. 31 pct. af landets befolkning bor nu i Nuuk

 

Også i bygderne fortsætter faldet. I 2015 faldt folketallet dog kun med 35 personer, fra 7.470 til 7.435.

 

Figur 1. Befolkningen i bygderne 1977-2016

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 

Oversigt 2 Befolkningen i kommunerne 2016

 

-16

17-64

65+

Mænd

Kvinder

I alt

2015

I alt

2016

Ændring i forhold til året før

I alt

13.150

38.260

4.437

29.543

26.304

55.984

55.847

-137

By

11.164

33.175

3.801

25.293

22.847

48.216

48.140

-76

Bygd

1.944

4.874

617

4.062

3.373

7.470

7.435

-35

Station

-

103

6

89

20

133

109

-24

Fårehold

42

88

13

83

60

156

143

-13

Uoplyst

-

20

-

16

4

9

20

11

Kommune Kujalleq

1.550

4.468

793

3.642

3.169

6.970

6.811

-159

By

1.354

3.835

656

3.067

2.778

5.952

5.845

-107

Bygd

154

547

125

494

332

863

826

-37

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

42

86

12

81

59

153

140

-13

Uoplyst

-

-

-

-

-

2

-

-2

Kommuneqarfik Sermersooq

5.222

15.941

1.317

11.857

10.623

22.317

22.480

163

By

4.834

15.103

1.207

11.145

9.999

21.007

21.144

137

Bygd

388

832

109

706

623

1.299

1.329

30

Station

-

1

-

1

-

3

1

-2

Fårehold

-

2

1

2

1

3

3

-

Uoplyst

-

3

-

3

-

5

3

-2

Qeqqata Kommunia

2.250

6.353

820

5.041

4.382

9.397

9.423

26

By

1.935

5.428

743

4.309

3.797

8.073

8.106

33

Bygd

315

925

77

732

585

1.324

1.317

-7

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Qaasuitsup Kommunia

4.128

11.379

1.501

8.902

8.106

17.168

17.008

-160

By

3.041

8.809

1.195

6.772

6.273

13.184

13.045

-139

Bygd

1.087

2.570

306

2.130

1.833

3.984

3.963

-21

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Udenfor kommunerne

-

119

6

101

24

132

125

-7

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 

Figur 2. Bydele i Nuuk 1994 – 2016

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedstnuk  

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 1993-2015. I gennemsnit har 405 flere personer flyttet fra Grønland end til, hvert år gennem hele perioden. I 2015 indvandrede 2.186 personer mens 2.691 personer udvandrede. Nettoudvandringen i 2015 blev derfor på 505 personer, lidt lavere ind året før, men markant højere end den gennemsnitlige årlige nettoudvandring siden 1993.

 

Figur 3. Vandringer 1993 – 2015

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbbiu2

 

Figur 4. Udenlandske statsborgere 1977-2016

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Oversigt 3. Udenlandske statsborgere 2010-2016

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

736

811

920

978

986

974

1.057

 

                                                  Europa og Nordamerika                                                 

I alt

510

529

619

650

640

598

670

Mænd

364

360

439

464

452

429

487

Kvinder

146

169

180

186

188

169

183

 

                                                              Andre                                                             

I alt

226

282

301

328

346

376

387

Mænd

87

117

122

138

140

154

157

Kvinder

139

165

179

190

206

222

230

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Antallet af udenlandske statsborgere steg igen sidste år. I alt bor der nu 1.057 udenlandske statsborgere i landet.

 

Ud fra en foreløbig opgørelse af antal levendefødte og døde i 2015 ses hovedtallene for befolkningsudviklingen i 2015 i oversigt 4.

 

Oversigt 4. Befolkningsregnskab 2015

Folketallet 1. januar 2015

55.984

+ antal levendefødte (foreløbig opgørelse)

854

- antal døde (foreløbig opgørelse)

472

+ antal indvandrede

2.186

- antal udvandrede

2.691

- Korrektion

14

Folketallet 1. januar 2016

55.847

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedcalc

 

Detaljerede tabeller findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)