Folketallet under 56.000

Den 1. januar 2015 boede der 55.984 personer i Grønland. Dermed er befolkningen faldet med 298 personer i løbet af 2014 og er nu for første gang siden 1997 under 56.000.

 

Oversigt 1. Befolkningen pr. 1. januar 2006-2015


 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I alt

56.901

56.648

56.462

56.194

56.452

56.615

56.749

56.370

56.282

55.984

Mænd

30.182

30.005

29.885

29.809

29.936

29.942

30.041

29.838

29.730

29.556

Kvinder

26.719

26.643

26.577

26.385

26.516

26.673

26.708

26.532

26.552

26.428

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Af landets 4 kommuner var Kommuneqarfik Sermersooq ene om at have stigende folketal i 2014. I de øvrige kommuner er folketallet faldet, hvilket fremgår af oversigt 2.

 

Folketallet i bygderne fortsætter med at falde. Alene i 2014 faldt folketallet fra 7.678 til 7.470 personer.

 

Figur 1. Befolkningen i bygderne 1977-2015

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 


Oversigt 2 Befolkningen i kommunerne 2015

 

-16

17-64

65+

Mænd

Kvinder

I alt

2014

I alt

2015

Ændring i forhold til året før

I alt

13.293

38.420

4.271

29.556

26.428

56.282

55.984

-298

By

11.287

33.271

3.658

25.287

22.929

48.197

48.216

19

Bygd

1.961

4.916

593

4.065

3.405

7.678

7.470

-208

Station

-

126

7

108

25

156

133

-23

Fårehold

45

98

13

90

66

159

156

-3

Uoplyst

-

9

-

6

3

92

9

-83

Kommune Kujalleq

1.591

4.615

764

3.724

3.246

7.088

6.970

-118

By

1.368

3.959

625

3.131

2.821

6.056

5.952

-104

Bygd

178

558

127

503

360

876

863

-13

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

45

96

12

88

65

156

153

-3

Uoplyst

-

2

-

2

-

-

2

2

Kommuneqarfik Sermersooq

5.259

15.797

1.261

11.724

10.593

22.236

22.317

81

By

4.874

14.975

1.158

11.025

9.982

20.863

21.007

144

Bygd

385

812

102

690

609

1.353

1.299

-54

Station

-

3

-

3

-

12

3

-9

Fårehold

-

2

1

2

1

3

3

-

Uoplyst

-

5

-

4

1

5

5

-

Qeqqata Kommunia

2.251

6.377

769

5.037

4.360

9.436

9.397

-39

By

1.933

5.440

700

4.304

3.769

8.054

8.073

19

Bygd

318

937

69

733

591

1.382

1.324

-58

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Qaasuitsup Kommunia

4.192

11.506

1.470

8.966

8.202

17.291

17.168

-123

By

3.112

8.897

1.175

6.827

6.357

13.224

13.184

-40

Bygd

1.080

2.609

295

2.139

1.845

4.067

3.984

-83

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Udenfor kommunerne

-

125

7

105

27

231

132

-99

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 

Figur 2. Bydele i Nuuk 1994 – 2015

 

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedstnuk  

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 1993-2014. I gennemsnit har 400 flere personer flyttet fra Grønland end til, hvert år gennem hele perioden. I 2014 indvandrede 2.148 personer mens 2.733 personer udvandrede. Nettoudvandringen i 2014 blev derfor på 585 personer, markant højere end den gennemsnitlige årlige nettoudvandring siden 1993.

 

Figur 3. Vandringer 1993 – 2014

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbbiu2

 

Figur 4. Udenlandske statsborgere 1977-2015

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Oversigt 3. Udenlandske statsborgere 2009-2015

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I alt

676

736

811

920

978

986

974

 

                                                  Europa og Nordamerika                                                  

I alt

492

497

515

606

636

625

580

Mænd

353

358

354

432

459

445

420

Kvinder

139

139

161

174

177

180

160

 

                                                              Andre                                                             

I alt

184

239

296

314

342

361

394

Mænd

76

93

123

129

143

147

163

Kvinder

108

146

173

185

199

214

231

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Efter en kraftig tilflytning af udenlandske statsborgere i perioden 2008-2013 stiger antallet af udenlandske statsborgere nu kun for personer med statsborgerskab i lande udenfor Europa og Nordamerika. I alt bor der 974 udenlandske statsborgere i landet.

 

Ud fra en foreløbig opgørelse af antal levendefødte og døde i 2014 ses hovedtallene for befolkningsudviklingen i 2014 i oversigt 4.

 

Oversigt 4. Befolkningsudviklingen 2014

Folketallet 1. januar 2014

56.282

+ antal levendefødte (foreløbig opgørelse)

805

- antal døde (foreløbig opgørelse)

461

+ antal indvandrede

2.148

- antal udvandrede

2.733

- Korrektion

17

Folketallet 1. januar 2015

55.984

 

Detaljerede tabeller findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)