Den 1. januar 2014 boede der 56.282 personer i Grønland. Dermed er befolkningen faldet med 88 personer i løbet af 2013.

 

Oversigt 1. Befolkningen pr. 1. januar 2005-2014


 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I alt

56.969

56.901

56.648

56.462

56.194

56.452

56.615

56.749

56.370

56.282

Mænd

30.319

30.182

30.005

29.885

29.809

29.936

29.942

30.041

29.838

29.730

Kvinder

26.650

26.719

26.643

26.577

26.385

26.516

26.673

26.708

26.532

26.552

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Af landets 4 kommuner var Kommuneqarfik Sermersooq ene om at have stigende folketal i 2013.  I de øvrige kommuner er folketallet faldet, hvilket fremgår af oversigt 2.

 

Folketallet i Nuuk og Upernavik stiger relativt set mest, mens folketallet i landets byer og bygder stort set er uændret eller falder. I figur 1 ses, at siden 2008, er folketallet i bygderne faldet fra 8.833 til 7.678 personer.

 

Figur 1. Befolkningen i bygderne 1977-2014

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2


Oversigt 2 Befolkningen i kommunerne 2014

 

-16

17-64

65+

Mænd

Kvinder

I alt

2013

I alt

2014

Ænd-ring i forhold til året før

I alt

13.613

38.427

4.242

29.730

26.552

56.370

56.282

-88

By

11.456

33.125

3.616

25.279

22.918

48.151

48.197

46

Bygd

2.106

4.964

608

4.164

3.514

7.775

7.678

-97

Station

-

152

4

123

33

192

156

-36

Fårehold

51

96

12

87

72

162

159

-3

Uoplyst

-

90

2

77

15

90

92

2

Kommune Kujalleq

1.684

4.653

751

3.779

3.309

7.151

7.088

-63

By

1.435

4.002

619

3.183

2.873

6.069

6.056

-13

Bygd

198

557

121

511

365

923

876

-47

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

51

94

11

85

71

157

156

-1

Uoplyst

-

-

-

-

-

2

-

-2

Kommuneqarfik Sermersooq

5.308

15.690

1.238

11.707

10.529

21.868

22.236

368

By

4.907

14.828

1.128

10.958

9.905

20.438

20.863

425

Bygd

401

843

109

732

621

1.378

1.353

-25

Station

-

12

-

11

1

42

12

-30

Fårehold

-

2

1

2

1

5

3

-2

Uoplyst

-

5

-

4

1

5

5

-

Qeqqata Kommunia

2.293

6.384

759

5.017

4.419

9.620

9.436

-184

By

1.955

5.414

685

4.239

3.815

8.268

8.054

-214

Bygd

338

970

74

778

604

1.352

1.382

30

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Qaasuitsup Kommunia

4.328

11.475

1.488

9.042

8.249

17.498

17.291

-207

By

3.159

8.881

1.184

6.899

6.325

13.376

13.224

-152

Bygd

1.169

2.594

304

2.143

1.924

4.122

4.067

-55

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Udenfor kommunerne

-

225

6

185

46

233

231

-2

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 

 

Figur 2. Bydele i Nuuk 1994 - 2014

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedstnuk  

 

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 1993-2013. Hvert år gennem hele perioden har flere personer flyttet fra Grønland end til. I 2013 indvandrede således 2.066 personer mens 2.513 personer udvandrede. Nettoudvandringen i 2013 blev derfor på 447 personer, kun lidt højere end den gennemsnitlige årlige nettoudvandring for hele perioden 1993-2013.

 

Figur 3. Vandringer 1993 - 2013

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbbiu2

 

Figur 4. Udenlandske statsborgere 1977-2014

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Oversigt 3. Udenlandske statsborgere 2008-2014

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I alt

581

676

736

811

920

978

986

 

                                                  Europa og Nordamerika                                                 

I alt

424

505

510

529

619

650

640

Mænd

294

360

364

360

439

464

452

Kvinder

130

145

146

169

180

186

188

 

                                                              Andre                                                             

I alt

157

171

226

282

301

328

346

Mænd

58

69

87

117

122

138

140

Kvinder

99

102

139

165

179

190

206

Kilde: Grønlands Statistik,  http://bank.stat.gl/bedst6

 

Udenlandske statsborgere fortsætter med at flytte til Grønland. Samlet over de seneste 6 år er antallet af udenlandske statsborgere steget med 405 personer fra 581 i 2008 til 986 pr. 1. januar 2013.

 

Ud fra en foreløbig opgørelse af antal levendefødte og døde i 2013 ses hovedtallene for befolkningsudviklingen i 2013 i oversigt 4.

 

Oversigt 4. Befolkningsudviklingen 2013             

Folketallet 1. januar 2013

56.370

+ antal levendefødte (foreløbig opgørelse)

820

- antal døde (foreløbig opgørelse)

444

+ antal indvandrede

2.066

- antal udvandrede

2.513

- Korrektion

17

Folketallet 1. januar 2014

56.282

 

Detaljerede tabeller findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)