Rettelse 26/2 2013: Ny oversigt 2.

Aldersgruppering (nr2) rettet i

Statistikbanken

 

Den 1. januar 2013 boede der 56.370 personer i Grønland. Dermed er befolkningen faldet med 379 personer i løbet af 2012.

 

Oversigt 1. Befolkningen pr. 1. januar 2004-2013


 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

56.854

56.969

56.901

56.648

56.462

56.194

56.452

56.615

56.749

56.370

Mænd

30.335

30.319

30.182

30.005

29.885

29.809

29.936

29.942

30.041

29.838

Kvinder

26.519

26.650

26.719

26.643

26.577

26.385

26.516

26.673

26.708

26.532

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Af landets 4 kommuner var Kommuneqarfik Sermersooq ene om at have stigende folketal i 2012.  I de øvrige kommuner er folketallet faldet, hvilket fremgår af oversigt 2.

 

Folketallet i Nuuk og Upernavik stiger relativt set mest, mens folketallet i landets byer og bygder stort set er uændret eller falder. I figur 1 ses, at siden 2008, er folketallet i bygderne faldet fra 8.833 til 7.775 personer.

 

Figur 1. Befolkningen i bygderne 1977-2013

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2


Oversigt 2 Befolkningen i kommunerne 2013

 

-16

17-64

65+

Mænd

Kvinder

I alt

2012

I alt

2013

Ænd-ring i forhold til året før

I alt

13.746

38.471

4.153

29.838

26.532

56.749

56.370

-379

By

11.560

33.064

3.527

25.296

22.855

48.232

48.151

-81

Bygd

2.138

5.028

609

4.226

3.549

8.017

7.775

-242

Station

-

188

4

151

41

284

192

-92

Fårehold

48

102

12

90

72

170

162

-8

Uoplyst

-

89

1

75

15

46

90

44

Kommune Kujalleq

1.682

4.725

744

3.809

3.342

7.417

7.151

-266

By

1.427

4.038

604

3.189

2.880

6.282

6.069

-213

Bygd

207

588

128

533

390

969

923

-46

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

48

98

11

86

71

161

157

-4

Uoplyst

-

1

1

1

1

5

2

-3

Kommuneqarfik Sermersooq

5.256

15.412

1.200

11.541

10.327

21.813

21.868

55

By

4.836

14.508

1.094

10.753

9.685

20.217

20.438

221

Bygd

420

853

105

741

637

1.456

1.378

-78

Station

-

42

-

38

4

125

42

-83

Fårehold

-

4

1

4

1

9

5

-4

Uoplyst

-

5

-

5

-

6

5

-1

Qeqqata Kommunia

2.356

6.531

733

5.126

4.494

9.638

9.620

-18

By

2.043

5.568

657

4.362

3.906

8.286

8.268

-18

Bygd

313

963

76

764

588

1.352

1.352

-

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Qaasuitsup Kommunia

4.452

11.574

1.472

9.180

8.318

17.687

17.498

-189

By

3.254

8.950

1.172

6.992

6.384

13.447

13.376

-71

Bygd

1.198

2.624

300

2.188

1.934

4.240

4.122

-118

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Udenfor kommunerne

-

229

4

182

51

194

233

39

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 

 

Figur 2. Bydele i Nuuk 1994 - 2013

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedstnuk  

 

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 1993-2012. Hvert år gennem hele perioden har flere personer flyttet fra Grønland end til. I 2012 indvandrede således 2.191 personer mens 2.900 personer udvandrede. Nettoudvandringen i 2012 blev derfor 709 personer, er den højeste der er registreret siden 1993.

 

Figur 3. Vandringer 1993 - 2012

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbbiu2

 

Figur 4. Udenlandske statsborgere 1977-2013

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Oversigt 3. Udenlandske statsborgere 2007-2013

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

502

581

676

736

811

920

978

 

                                                  Europa og Nordamerika                                                 

I alt

371

424

505

510

529

619

650

Mænd

251

294

360

364

360

439

464

Kvinder

120

130

145

146

169

180

186

 

                                                              Andre                                                             

I alt

131

157

171

226

282

301

328

Mænd

47

58

69

87

117

122

138

Kvinder

84

99

102

139

165

179

190

Kilde: Grønlands Statistik,  http://bank.stat.gl/bedst6

 

Udenlandske statsborgere fortsætter at flytte til Grønland. Samlet over de seneste 6 år er antallet af udenlandske statsborgere steget med 476 personer fra 502 i 2007 til 978 pr. 1. januar 2013.

 

Ud fra en foreløbig opgørelse af antal levendefødte og døde i 2012 ses hovedtallene for befolkningsudviklingen i 2012 i oversigt 4.

 

Oversigt 4. Befolkningsudviklingen 2012             

Folketallet 1. januar 2012

56.749

+ antal levendefødte (foreløbig opgørelse)

786

- antal døde (foreløbig opgørelse)

453

+ antal indvandrede

2.191

- antal udvandrede

2.900

- Korrektion

-3

Folketallet 1. januar 2013

56.370

 

Detaljerede tabeller findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)