Det samlede folketal kan i de kommende 20 år forventes at holde sig nogenlunde stabilt omkring de 56.000 personer. Dette under forudsætning af, at der ikke sker uventede ændringer i fertilitet, dødelighed samt ind- og udvandring. Befolkningens gennemsnitsalder vil samtidig stige fra 34 år i dag til 37 år. Dermed er Grønlands befolkning forsat en del yngre end fx Danmarks befolkning, hvor gennemsnitsalderen allerede i dag er ca. 40 år.

 

Oversigt 1. Befolkningens aldersfordeling 1982-2040, udvalgte år

 

1982

1992

2002

2012

2022

2032

2040

 

                                                              100 procent                                                            

0-6

12,1

14,0

11,6

10,1

10,6

10,0

9,8

7-16

20,6

15,2

18,0

14,7

14,1

14,3

13,8

17-24

18,5

12,5

10,4

13,2

10,8

10,6

10,6

25-65

45,1

54,3

54,8

54,8

55,3

52,1

51,8

65+

3,6

4,0

5,3

7,2

9,2

13,0

14,0

 

Anm. Se tal I Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedp2012 )

 

Igennem fremskrivningsperioden vil den ældre del af befolkningen (65+) blive fordoblet og i 2040 udgøre en lige så stor andel af befolkningen som de skolesøgende. Befolkningen i de erhvervsaktive aldre vil fortsat udgøre over halvdelen af befolkningen.

 

Det er hovedresultaterne af en fremskrivning, som Grønlands Statistik har foretaget af den grønlandske befolkning frem til 2040, på baggrund af befolkningsopgørelsen 1. januar 2012.

 

Detaljerede beregningsresultater på køn, 1-års alder og fødested kan findes i vores Statistikbank http://bank.stat.gl/bedp2012