Den 1. januar 2012 boede der 56.749 personer i Grønland. Dermed er befolkningen steget med 134 personer i løbet af 2011.

 

Oversigt 1. Befolkningen pr. 1. januar 2003-2012


 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I alt

56.676

56.863

56.972

56.901

56.648

56.462

56.194

56.452

56.615

56.749

Mænd

30.249

30.335

30.322

30.182

30.005

29.885

29.809

29.936

29.942

30.041

Kvinder

26.427

26.528

26.650

26.719

26.643

26.577

26.385

26.516

26.673

26.708

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Af landets 4 kommuner var Kommuneqarfik Sermersooq ene om at have stigende folketal i 2011.  I de øvrige kommuner er folketallet faldet en smule, hvilket fremgår af oversigt 2.

 

Især stiger folketallet i landets byer, mens folketallet i landets bygder omvendt falder. I figur 1 ses, at blot gennem de seneste 5-6 år er folketallet i bygderne faldet fra 9.000 til 8.000 personer.

 

Figur 1. Befolkningen i bygderne 1977-2012

 

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2


Oversigt 2 Befolkningen i kommunerne 2012

 

-16

17-64

65+

Mænd

Kvinder

I alt

2011

I alt

2012

Ændring i forhold til året før

I alt

13.359

39.295

4.095

30.041

26.708

56.615

56.749

134

By

11.140

33.621

3.471

25.341

22.891

47.857

48.232

375

Bygd

2.146

5.264

607

4.366

3.651

8.239

8.017

-222

Station

23

257

4

203

81

325

284

-41

Fårehold

50

108

12

97

73

172

170

-2

Uoplyst

-

45

1

34

12

22

46

24

Kommune Kujalleq

1.693

4.978

746

3.933

3.484

7.441

7.417

-24

By

1.431

4.244

607

3.291

2.991

6.273

6.282

9

Bygd

214

628

127

549

420

996

969

-27

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

48

102

11

92

69

167

161

-6

Uoplyst

-

4

1

1

4

5

5

-

Kommuneqarfik Sermersooq

5.098

15.549

1.166

11.517

10.296

21.559

21.813

254

By

4.638

14.522

1.057

10.632

9.585

19.919

20.217

298

Bygd

435

913

108

790

666

1.482

1.456

-26

Station

23

102

-

84

41

153

125

-28

Fårehold

2

6

1

5

4

5

9

4

Uoplyst

-

6

-

6

-

-

6

6

Qeqqata Kommunia

2.258

6.661

719

5.124

4.514

9.684

9.638

-46

By

1.954

5.684

648

4.348

3.938

8.245

8.286

41

Bygd

304

977

71

776

576

1.439

1.352

-87

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Qaasuitsup Kommunia

4.310

11.917

1.460

9.321

8.366

17.742

17.687

-55

By

3.117

9.171

1.159

7.070

6.377

13.420

13.447

27

Bygd

1.193

2.746

301

2.251

1.989

4.322

4.240

-82

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Udenfor kommunerne

-

190

4

146

48

189

194

5

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 

 

Figur 2. Bydele i Nuuk 1994 - 2012

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedstnuk  

 

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 1993-2011. Hvert år gennem hele perioden har flere personer flyttet fra Grønland end til. I 201 indvandrede således 2.283 personer mens 2.442 personer udvandrede. Nettoudvandringen i 2011 på 159 personer, var uændret i forhold til 2010, men markant lavere end de foregående år, faktisk det laveste antal siden 1988.

 

Figur 3. Vandringer 1993 - 2011

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbbiu2

 

Den lave nettoudvandring de sidste par år skyldes til dels indvandring af udenlandske statsborgere.

 

Figur 4. Udenlandske statsborgere 1977-2012

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Samlet over de seneste 6 år er antallet af udenlandske statsborgere steget med 481 personer fra 502 i 2007 til 920 pr. 1. januar 2012.

 

Oversigt 3. Udenlandske statsborgere 2007-2012

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I alt

502

581

676

736

811

920

Europa og Nordamerika

 

 

 

 

I alt

371

424

505

510

529

619

Mænd

251

294

360

364

360

439

Kvinder

120

130

145

146

169

180

Andre

 

 

 

 

 

 

I alt

131

157

171

226

282

301

Mænd

47

58

69

87

117

122

Kvinder

84

99

102

139

165

179

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Ud fra en foreløbig opgørelse af antal levendefødte og døde i 2011 ses hovedtallene for befolkningsudviklingen i 2011 i oversigt 4.

 

Oversigt 4. Befolkningsudviklingen 2011             

Folketallet 1. januar 2011

56.615

+ antal levendefødte (foreløbig opgørelse)

821

- antal døde (foreløbig opgørelse)

470

+ antal indvandrede

2.283

- antal udvandrede

2.442

- Korrektion

-58

Folketallet 1. januar 2012

56.749

 

Detaljerede tabeller findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)