Indledning

Denne statistik belyser udviklingen i den gennemsnitlige månedlige arbejdsstyrke og ledighed. Den udarbejdes, så vidt muligt, efter retningslinjerne beskrevet af The International Labour Organisation (ILO), der er den internationale arbejdsorganisation under FN. Opgørelserne må ikke forveksles med Grønlands Statistiks månedlige opgørelser over registrerede arbejdssøgende.

 

Publikationen er opdelt i tre sektioner, der kan læses samlet eller hver for sig. I kapitel 1 belyses ledigheden. I kapitel 2 præsenteres arbejdsstyrken, mens statistikkens kilder, opgørelsesmetoder m.m. beskrives i kapitel 3.

 

Detaljerede elektroniske oplysninger om arbejdsstyrke og ledighed for perioden 2010-2020 findes i Grønlands Statistikbank på hjemmesiden bank.stat.gl. Alle figurer og oversigter i kapitel 1 og kapitel 2 er dannet på baggrund af udtræk fra Grønlands Statistikbank. Henvisning til de relevante matricer i statistikbanken findes i fodnoten under hver figur og oversigt.

 

Revisioner og ændringer i denne publikation

Der er ikke foretaget nogen revisioner i denne publikation ift. den seneste publikation. Pr. 1. januar 2017 blev pensionsalderen imidlertid forhøjet fra 65 år til 66 år. Ændringen har konsekvens for tidsserierne i denne publikation, idet opgørelserne over arbejdsstyrken og ledigheden omfatter fastboende borgere i alderen 18-64 år for årene 2010-2016. Med virkning fra 2017 omfatter opgørelserne fastboende borgere i alderen 18-65 år. Vi har dermed et databrud fra 2016 til 2017.

 

Definitioner:


Beskæftigelse: Antal beskæftigede i gennemsnit pr. måned.

 

Ledighed: Antal ledige i gennemsnit pr. måned.

 

Ledighedsprocent: Ledighed ift. den samlede arbejdsstyrke.

 

Arbejdsstyrke: Fastboende borgere i den erhvervsaktive alder.

 

Erhvervsaktiv alder: 18-64 år (2010-2016) og 18-65 år (2017-2019).

 

Udenfor arbejdsstyrken: Fastboende borgere i den erhvervsaktive alder, som hverken er i beskæftigelse eller registreret ledige.