Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal 2020

Der har været færre arbejdssøgende i perioden 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2020 end samme periode året før. Der har været et svagt fald i antallet af måneder som de arbejdssøgende har været registreret.

 

Der var i alt 5.858 personer, som har været registeret arbejdssøgende i en eller flere måneder i løbet af perioden fra 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2020 mod 6.134 personer i samme periode året før.

 

I perioden 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2020 havde 58,8 pct. af de arbejdssøgende i alt 3.445 personer været registeret imellem 1-3 måneder, mens 10,0 pct. eller 589 personer har været registreret imellem 10-12 måneder.

 

Tabel 1. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter køn

 

1. kvartal 2019 - 4. kvartal 2019

1. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020

 

Alle

1-3 mdr.

4-6 mdr.

7-9 mdr.

10-12 mdr.

Alle

1-3 mdr.

4-6 mdr.

7-9 mdr.

10-12 mdr.

 

Antal personer

I alt

6.134

3.791

1.204

582

557

5.858

3.445

1.193

631

589

Mænd

3.346

2.004

691

331

320

3.147

1.755

695

355

342

Kvinder

2.788

1.787

513

251

237

2.711

1.690

498

276

247

 

Andel i procent

I alt

100,0

61,8

19,6

9,5

9,1

100,0

58,8

20,4

10,8

10,0

Mænd

100,0

59,9

20,6

9,9

9,6

100,0

55,8

22,1

11,3

10,9

Kvinder

100,0

64,1

18,4

9,0

8,5

100,0

62,3

18,4

10,2

9,1

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

I perioden 1. kvartal 2020 – 4. kvartal 2020 har der i den yngre aldersgruppe 18-24 år været 52 personer arbejdssøgende i 10-12 måneder, eller 4,4 pct. af de 18-24 årige arbejdssøgende. I aldersgruppen 45-59 år var der 210 personer i 10-12 måneder, eller 12,3 pct. af de 45-59 årige arbejdssøgende.

 

Tabel 2. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter alder

 

1. kvartal 2020 -4. kvartal 2020

 

Alle

1-3 måneder

4-6 måneder

7-9 måneder

10-12 måneder

Alle ....  

5.858

3.445

1.193

631

589

18-19 år .

312

238

44

21

9

20-24 år .

877

614

148

72

43

25-29 år .

776

478

166

83

49

30-34 år .

723

421

148

84

70

35-39 år .

573

323

117

62

71

40-44 år .

466

252

95

60

59

45-49 år .

407

223

84

51

49

50-54 år .

676

354

162

78

82

55-59 år .

621

333

139

70

79

60-65 år .

427

209

90

50

78

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

I figur 1 er antal måneder som registrerede arbejdssøgende vist i procent.

Der er en tendensen til at kvinder har været arbejdssøgende i en kortere periode end mænd.

 

Figur 1. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i pct. i perioden 1. kvartal 2020 – 4. kvartal 2020

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på e-mail: abla@stat.gl.