Registrerede arbejdssøgende i april 2020

I april måned 2020 blev 2.247 personer i alt registreret som arbejdssøgende. Dette er en samlet stigning på 209 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.

Ændringen fra marts til april måned 2020 er en stigning på 131 personer, sidste år var det et fald på 174 personer fra marts til april måned 2019. I sidste halvdel af marts måned 2020 blev der indført restriktioner på grund af COVID-19.

Personer som er hjemsendt med lønkompensation til private virksomheder registreres ikke som arbejdssøgende.

 

Tabel 1. Arbejdssøgende i april efter bosted og distrikt

 

2019

2020

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt.....

2.038

1.651

387

2.247

1.861

386

Nanortalik ........

135

95

40

144

93

51

Qaqortoq .........

162

153

9

167

155

12

Narsaq ..........

116

116

0

119

115

4

Paamiut ..........

96

96

0

86

85

1

Nuuk ............

330

319

11

375

368

7

Maniitsoq .........

165

145

20

170

150

20

Sisimiut ..........

217

183

34

304

262

42

Kangaatsiaq ......

125

56

69

73

35

38

Aasiaat ..........

130

122

8

114

110

4

Qasigiannguit .....

22

20

2

25

22

3

Ilulissat ..........

78

72

6

174

159

15

Qeqertarsuaq .....

40

40

0

31

30

1

Uummannaq ......

30

12

18

45

33

12

Upernavik ........

47

15

32

53

11

42

Qaanaaq .........

24

18

6

19

19

0

Tasiilaq ..........

312

180

132

339

205

134

Ittoqqortoormiit ....

9

9

9

9

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardled1).

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med forsigtighed.

 

Tabel 2. Arbejdssøgende i april efter alder, bosted og køn

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt .........

1.233

1.014

2.247

1.042

819

1.861

191

195

386

18-19 år .....

47

55

102

38

41

79

9

14

23

20-24 år .....

144

131

275

120

102

222

24

29

53

25-29 år  .....

138

111

249

119

86

205

19

25

44

30-34 år .....

141

142

283

125

123

248

16

19

35

35-39 år .....

127

114

241

108

95

203

19

19

38

40-44 år .....

103

88

191

87

74

161

16

14

30

45-49 år .....

106

79

185

92

60

152

14

19

33

50-54 år .....

155

132

287

132

102

234

23

30

53

55-59 år .....

150

104

254

120

88

208

30

16

46

60-65 år .....

122

58

180

101

48

149

21

10

31

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardled2).

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

 

Nedenstående figur viser antal registrerede arbejdssøgende pr måned.

 

Figur 2. Antal Registrerede arbejdssøgende pr måned

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardledma).

 

Matchgrupper

Registrerede arbejdssøgende inddeles i 3 matchgrupper:

Matchgruppe 1: Jobklar.

Matchgruppe 2: Indsatsklar.

Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv.

Ændringer i administrationspraksis for inddeling i matchgrupper bevirker, at udviklingen over tid skal tolkes med varsomhed.

Data for matchgrupper kan findes i statistikbanken: http://bank.stat.gl/ardledma

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).