Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal 2017

Der har været færre arbejdssøgende i perioden 3. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 end samme periode året før. Der har været et svagt fald i antallet af måneder som de arbejdssøgende har været registreret.

 

Der var i alt 7.962 personer, som har været registeret arbejdssøgende i en eller flere måneder i løbet af perioden fra 3. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 mod 8.320 personer i samme periode året før.

 

I perioden 3. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 havde 51,2 pct. af de arbejdssøgende i alt 4.074 personer været registeret imellem 1-3 måneder, mens 10,7 pct. eller 851 personer har været registreret imellem 10-12 måneder.

 

Tabel 1. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter køn

 

3. kvartal 2015 - 2. kvartal 2016

3. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017

 

Alle

1-3 mdr.

4-6 mdr.

7-9 mdr.

10-12 mdr.

Alle

1-3 mdr.

4-6 mdr.

7-9 mdr.

10-12 mdr.

 

Antal personer

I alt

8.320

4.196

2.006

1.170

948

7.962

4.074

1.998

1.039

851

Mænd

4.400

2.105

1.066

655

574

4.273

2.042

1.119

600

512

Kvinder

3.920

2.091

940

515

374

3.689

2.032

879

439

339

 

Andel i procent

I alt

100,0

50,4

24,1

14,1

11,4

100,0

51,2

25,1

13,0

10,7

Mænd

100,0

47,8

24,2

14,9

13,0

100,0

47,8

26,2

14,0

12,0

Kvinder

100,0

53,3

24,0

13,1

9,5

100,0

55,1

23,8

11,9

9,2

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

I perioden 3. kvartal 2016 – 2. kvartal 2017 har der i den yngre aldersgruppe 18-24 år været 110 personer i arbejdssøgende i 10-12 måneder, eller 5,6 pct. af de 18-24 årige arbejdssøgende. I aldersgruppen 45-59 år var der 348 personer i 10-12 måneder, eller 14,3 pct. af de 45-59 årige arbejdssøgende.

 

Tabel 2. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter alder

 

3. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017

 

Alle

1-3 måneder

4-6 måneder

7-9 måneder

10-12 måneder

Alle  ....

7.962

4.074

1.998

1.039

851

18-19 år  .

584

369

140

51

24

20-24 år  .

1.368

771

352

159

86

25-29 år  .

1.184

650

293

139

102

30-34 år  .

831

436

193

119

83

35-39 år  .

684

334

161

97

92

40-44 år  .

520

266

120

80

54

45-49 år  .

858

399

227

120

112

50-54 år  .

907

398

244

131

134

55-59 år  .

663

298

170

93

102

60-61 år  .

166

74

47

20

25

62 år  ...

68

27

19

10

12

63 år  ...

56

21

15

8

12

64 år  ...

73

31

17

12

13

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

I figur 1 er antal måneder som registrerede arbejdssøgende vist i procent.

Der er en tendensen til at kvinder har været arbejdssøgende i en kortere periode end mænd.

 

Figur 1. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i pct. i perioden 3. kvartal 2016 – 2. kvartal 2017

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på e-mail: abla@stat.gl eller telefon (direkte) 345781.