Ledighed og arbejdsstyrke 2015

I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder i ledighedsstatistikken er søgt tilnærmet de standarder, som FN’s arbejdsorganisation, ILO, anbefaler på området. Opgørelserne må ikke forveksles med Grønlands Statistiks månedlige opgørelser over registrerede arbejdssøgende.

 

Ledighedsstatistikken danner sammen med beskæftigelsesstatistikken grundlaget for opgørelser over arbejdsstyrken, der præsenteres i kapitel 2. I lighed med ledighedsstatistikken tager arbejdsstyrkestatistikken metodisk udgangspunkt i ILO-standarderne.

 

Alle figurer og tabeller i de to kapitler er dannet på baggrund af udtræk i Grønlands Statistikbank http://bank.stat.gl, hvor der findes fem matricer på ledighedsområdet og to matricer omkring arbejdsstyrken. Her er det muligt at udtrække mere detaljerede tabeller på de to områder end præsenteret i nærværende publikation. Alle opgørelser dækker udelukkende fastboende borgere i alderen 18-64 år.

 

Statistikkens kilder og opgørelsesmetoder er beskrevet i kapitel 3.