Baggrund

I 2012 foretog Grønland Statistik en omfattende revision af ledigheds­statistikken, hvor de anvendte opgørelsesmetoder er tilnærmet de standarder, som anbefales af det statistiske kontor i FN’s arbejdsorganisation ILO. En tilsvarende revision er blevet foretaget af beskæftigelsesstatistikken, og således foreligger der nu en sammenhængende arbejdsmarkeds­statistik med udgangspunkt i internationale standarder. Endvidere danner beskæftigelses­statistikken og ledighedsstatistikken sammen grundlag for opgørelser over arbejds­styrken, hvor der ligeledes er taget metodisk udgangspunkt i ILO’s anbefalinger på området.

 

Ledighedsstatistikken må ikke forveksles med opgørelserne over registrerede arbejdssøgende, som Grønlands Statistik udgiver månedlig ca. 14 dage efter afslutningen på en måned. Opgørelserne over registrerede arbejdssøgende kan dog bruges som indikator for den aktuelle udvikling af ledigheden, men opgørelserne er ikke i samme grad som ledighedsstatistikken valideret og tilpasset internationale standarder.

 

Tabel 3.1 Registrerede arbejdssøgende og ledige 2011-2013

 

2011

2012

2013

 

Antal personer i gennemsnit pr. måned

Registrerede arbejdssøgende          

3.440

3.660

3.669

- Ikke fastboende................................

61

64

64

- I beskæftigelse samme måned...................

861

941

880

Ledige..........................................

2.518

2.655

2.725