Nye tal i statistikbanken

Grønlands Statistik har i dag opdateret tallene i statistikbanken der omhandler indførsel af afgiftsbelagte tobaksvarer. Tallene indeholder bl.a. landskassens provenu og en beregning af antal indførte almindelige cigaretter og rulletobak pr. person over 14 år og for hele befolkningen.

 

Oversigt 1. Indført mængde og landskassens provenu af tobaksvarer

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

                                                                              Indført mængde, Kg                                                                             

I alt

83.672

88.526

85.560

92.300

85.696

77.845

91.270

92.913

84.217

83.698

Alm. cigaretter ....

44.359

47.854

42.464

50.943

46.200

47.957

44.327

53.277

45.947

49.366

Rulletobak .......

39.313

40.672

43.095

41.357

39.496

29.888

46.943

39.636

38.270

34.332

 

                                                                      Landskassens provenu, 1.000 kr.                                                                    

I alt

141.038

152.285

138.938

158.081

149.436

143.054

147.875

170.820

181.027

192.110

Alm. cigaretter ....

98.920

106.714

94.696

113.604

103.026

106.945

99.867

130.529

112.569

120.947

Rulletobak .......

42.117

45.571

44.243

44.477

46.409

36.109

48.008

40.291

68.458

71.163

1 Rulletobak i mængder indeholder følgende varekategorier: Finskåren tobak, grovskåren tobak, cerutter mv. under 3 gram, cigarer over 3 gram, snus/skrå.

2 Rulletobak i 1.000 kr. indeholder de samme varekategorier som note 1, dog er cigaretpapir med i tallene.

 

Hvis man antager, at hver rygning indeholder 1 gram tobak, er der således i 2022 indført nok til at alle personer i Grønland, fyldt 15 år, kan ryge 5,1 smøger pr. dag hele året, jf. figur 1. Det er et fald på 0,1 smøg i forhold til året før, svarende til 0,9 pct.

 

Figur 1. Antal rygninger pr. dag pr. person over 14 år

 

I oversigt 2 vises andelen af rygere i forhold til den samlede befolkning over 14 år. Tallene er beregnet ud fra forskellige forudsætninger. Denne formel er benyttet:

 

 

Oversigten skal læses sådan, at hvis de ”almindelige” rygere f.eks. forbruger 8 smøger pr. dag, er der i 2022 indført tobak nok til at hele 63,9 pct. af befolkningen over 14 år kan ryge 8 smøger om dagen mv.

 

 

Oversigt 2. Andel af rygere med forskellige forudsætninger

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Døgnforbrug

                                                    Andel af befolkningen over 14 år, i pct.                                                 

8 rygninger pr. person

65,1

68,9

66,7

71,9

66,7

60,4

70,7

71,6

64,5

63,6

10 rygninger pr. person

52,1

55,1

53,3

57,5

53,4

48,4

56,5

57,3

51,6

50,9

12 rygninger pr. person

43,4

45,9

44,4

47,9

44,5

40,3

47,1

47,7

43,0

42,4

14 rygninger pr. person

37,2

39,4

38,1

41,1

38,1

34,5

40,4

40,9

36,9

36,4

16 rygninger pr. person

32,6

34,5

33,3

36,0

33,3

30,2

35,3

35,8

32,3

31,8

18 rygninger pr. person

28,9

30,6

29,6

32,0

29,6

26,9

31,4

31,8

28,7

28,3

20 rygninger pr. person

26,0

27,6

26,7

28,8

26,7

24,2

28,3

28,6

25,8

25,5

Anm.: 1 rygning er defineret som en almindelig cigaret eller tobak der er på størrelse med en almindelig cigaret.

 

Udover ovenstående tal, er der i statistikbanken andre tal der viser indførsel af cigaretpapir, finskåren- og grovskåren tobak, cerutter, cigarer samt snus. Disse gennemgås herunder.

 

Tabel 1. Landskassens indførselsprovenu af afgiftsbelagte tobaksvarer

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

                                                                          1.000 kr.                                                                         

Cigaretter ...................

98.920

106.714

94.696

113.604

103.026

106.945

99.867

130.529

112.569

120.947

Cigaretpapir ..................

16.626

20.598

18.608

20.499

20.522

16.681

16.371

14.539

27.421

22.868

Finskåren tobak ...............

11.549

9.635

8.893

7.624

7.338

5.585

10.681

10.932

8.612

8.302

Grovskåren tobak ..............

13.694

14.958

16.528

16.001

15.088

11.896

16.419

16.203

15.682

13.399

Cerutter mv. under 3 gram .......

211

294

211

292

381

167

317

381

530

382

Cigarer over 3 gram ............

37

86

4

 

4

14

10

10

68

48

Snus/skrå m.m. ...............

-

-

-

61

3.075

1.768

4.210

-1.774

16.145

26.165

Tobaksprovenu i alt...........

141.038

152.285

138.938

158.081

149.436

143.054

147.875

170.820

181.027

192.110

 

                                                       Indførselsafgift pr. person over 14 år                                                      

Cigaretter ...................

2.248

2.426

2.154

2.584

2.341

2.425

2.258

2.937

2.518

2.686

Cigaretpapir ..................

378

468

423

466

466

378

370

327

613

508

Finskåren tobak ...............

262

219

202

173

167

127

242

246

193

184

Grovskåren tobak ..............

311

340

376

364

343

270

371

365

351

298

Cerutter mv. under 3 gram .......

5

7

5

7

9

4

7

9

12

8

Cigarer over 3 gram ............

1

2

0

0

0

0

0

0

2

1

Snus/skrå m.m. ...............

0

0

0

1

70

40

95

-40

361

581

Tobaksprovenu i alt...........

3.205

3.462

3.161

3.596

3.396

3.244

3.344

3.844

4.049

4.266

 

                                                      Indførselsafgift pr. person uanset alder                                                     

Cigaretter ...................

1.763

1.907

1.697

2.038

1.848

1.915

1.785

2.323

1.995

2.130

Cigaretpapir ..................

296

368

334

368

368

299

293

259

486

403

Finskåren tobak ...............

206

172

159

137

132

100

191

195

153

146

Grovskåren tobak ..............

244

267

296

287

271

213

293

288

278

236

Cerutter mv. under 3 gram .......

4

5

4

5

7

3

6

7

9

7

Cigarer over 3 gram ............

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

Snus/skrå m.m. ...............

0

0

0

1

55

32

75

-32

286

461

Tobaksprovenu i alt...........

2.514

2.722

2.490

2.836

2.680

2.562

2.643

3.041

3.208

3.383

1 Periodisering i Landskassens regnskab afspejler ikke året for import.

 

Tabel 2. Indførselsvægt af tobak

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

                                                                            Vægt i kg                                                                           

Cigaretter ................

44.359

47.854

42.464

50.943

46.200

47.957

44.327

53.277

45.947

49.366

Cigaretpapir ...............

Finskåren tobak ............

9.913

8.270

7.633

6.544

6.299

4.794

9.137

8.250

6.718

6.476

Grovskåren tobak ...........

27.833

30.403

33.593

32.522

30.667

24.179

33.210

29.895

28.933

24.721

Cerutter mv. under 3 gram ....

488

678

486

674

880

384

732

799

1.112

801

Cigarer over 3 gram .........

70

164

7

0

8

26

19

0

118

83

Snus/skrå m.m. ............

1.009

1.157

1.376

1.617

1.642

505

3.846

692

1.389

2.251

Vægt i alt................

83.672

88.526

85.560

92.300

85.696

77.845

91.270

92.913

84.217

83.698

 

                                                                 Gram pr. person over 14 år                                                               

Cigaretter ................

1.008

1.088

966

1.159

1.050

1.087

1.002

1.199

1.028

1.096

Cigaretpapir ...............

Finskåren tobak ............

225

188

174

149

143

109

207

186

150

144

Grovskåren tobak ...........

632

691

764

740

697

548

751

673

647

549

Cerutter mv. under 3 gram ....

11

15

11

15

20

9

17

18

25

18

Cigarer over 3 gram .........

2

4

0

0

0

1

0

0

3

2

Snus/skrå m.m. ............

23

26

31

37

37

11

87

16

31

50

Vægt i alt................

1.901

2.012

1.946

2.100

1.947

1.765

2.064

2.091

1.884

1.859

 

                                                               Gram pr. person uanset alder                                                              

Cigaretter ................

791

855

761

914

828

859

792

948

814

869

Cigaretpapir ...............

Finskåren tobak ............

177

148

137

117

113

86

163

147

119

114

Grovskåren tobak ...........

496

543

602

583

550

433

593

532

513

435

Cerutter mv. under 3 gram ....

9

12

9

12

16

7

13

14

20

14

Cigarer over 3 gram .........

1

3

0

0

0

0

0

0

2

1

Snus/skrå m.m. ............

18

21

25

29

29

9

69

12

25

40

Vægt i alt................

1.492

1.582

1.534

1.656

1.537

1.394

1.631

1.654

1.493

1.474

Anm.: Medio befolkningen er benyttet til at beregne Indførselsafgift pr. person.

Kilde: https://bank.stat.gl/ALDTOB3

 

Indførsel og forbrug

Tallene i statistikbanken indeholder indførsel af afgiftsbelagte tobaksvarer til Grønland. Hvis denne indførsel benyttes som indikator for forbruget, skal det erindres, at flere faktorer kan komplicere sammenhængen mellem indførsel og forbrug.

 

·         Indkøb til lager: Dette kan have en vis betydning i Grønland, da der er tale om en lille befolkning samtidig med, at der ofte må tages højde for usikre og vanskelige transportbetingelser. Dette kan betyde udsving i indførslen fra år til år, der ikke er betinget af forbrugsændringer.

 

·         Spild på grund af varer der ødelægges: Dette er formodentlig af beskeden betydning, set i forhold til den samlede mængde.

 

·         Ikke-deklareret indførsel (netto-grænsehandel): I lande med let adgang til nabolande med lavere priser på tobaksvarer mv., kan dette betyde et forbrug højere end indførsel. På grund af de høje afgifter kan den faktor have en vis betydning i Grønland – modsat tæller de geografiske forhold, hvor Grønland kun har få indrejsemuligheder.

 

·         Toldfrie køb i internationale lufthavne: Dette medregnes ikke, hvilket er i overensstemmelse med den metode der anvendes i de nordiske lande. Den toldfrie indførsel i 2020 og 2021 må på grund af covid-19 forventes at være lavere i forhold til tidligere år.

 

·         Turisternes, besøgendes eller sæsonarbejdernes forbrug er ikke belyst.

 

Sammenfattende betyder det, at den registrerede indførsel af tobaksvarer til Grønland sandsynligvis udgør en betydelig del af forbruget. Da betydningen af de nævnte faktorer imidlertid ikke er opgjort, kan det dog ikke siges præcist, hvor stor forskellen er mellem indførsel og det faktiske forbrug.