Grønlands Statistik har i dag opdateret tallene i statistikbanken der omhandler indførsel af afgiftsbelagte tobaksvarer. Tallene indeholder bl.a. landskassens provenu og en beregning af antal indførte almindelige cigaretter og rulletobak pr. person over 14 år og for hele befolkningen.

 

Oversigt 1. Indført mængde og landskassens provenu af tobaksvarer

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Indført mængde, Kg

I alt ................

97.606

104.144

100.443

111.723

82.663

87.369

84.183

88.683

84.054

77.340

Alm. cigaretter ........

67.534

72.093

65.172

68.346

44.359

47.854

42.464

50.943

46.200

47.957

Rulletobak ...........

30.072

32.051

35.270

43.377

38.304

39.515

41.719

37.740

37.854

29.383

 

Landskassens provenu, 1.000 kr.

I alt ................

183.902

195.749

185.904

202.280

141.038

152.285

138.938

158.081

149.436

143.054

Alm. cigaretter ........

150.601

160.767

145.335

152.413

98.920

106.714

94.696

113.604

103.026

106.945

Rulletobak ...........

33.302

34.982

40.569

49.867

42.117

45.571

44.243

44.477

46.409

36.109

1Rulletobak i mængder indeholder følgende varekategorier: Finskåren tobak, grovskåren tobak, cerutter mv. under 3 gram, cigarer over 3 gram, snus/skrå.
2Rulletobak i 1.000 kr. indeholder de samme varekategorier som note 1, dog er cigaretpapir med i tallene.

 

Hvis man antager, at hver rygning indeholder 1 gram tobak, er der således i 2018 indført nok til at alle personer i Grønland, fyldt 15 år, kan ryge 4,8 smøger pr. dag hele året, jf. figur 1.

 

Figur 1. Antal rygninger pr. dag pr. person over 14 år

 

I oversigt 2 vises andelen af rygere i forhold til den samlede befolkning over 14 år. Tallene er beregnet ud fra forskellige forudsætninger. Denne formel er benyttet:

 

 

Oversigten skal læses sådan, at hvis de ”almindelig” rygere fx forbruger 8 smøger pr. dag, er der i 2018 indført tobak nok til at hele 60,1 pct. af befolkningen over 14 år kan ryge 8 smøger om dagen mv.

 

Oversigt 2. Andel af rygere med forskellige forudsætninger

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Døgnforbrug

Andel af befolkningen over 14 år, procent

7 rygninger pr. person  .......

89,6

99,3

73,5

77,7

75,0

79,0

74,8

68,6

8 rygninger pr. person ........

78,4

86,9

64,3

68,0

65,6

69,1

65,4

60,1

9 rygninger pr. person ........

69,7

77,2

57,2

60,5

58,3

61,4

58,2

53,4

10 rygninger pr. person .......

62,7

69,5

51,5

54,4

52,5

55,3

52,3

48,0

11 rygninger pr. person .......

57,0

63,2

46,8

49,5

47,7

50,3

47,6

43,7

12 rygninger pr. person .......

52,2

57,9

42,9

45,3

43,7

46,1

43,6

40,0

13 rygninger pr. person .......

48,2

53,5

39,6

41,9

40,4

42,5

40,3

37,0

14 rygninger pr. person .......

44,8

49,7

36,8

38,9

37,5

39,5

37,4

34,3

16 rygninger pr. person .......

39,2

43,5

32,2

34,0

32,8

34,5

32,7

30,0

18 rygninger pr. person .......

34,8

38,6

28,6

30,2

29,2

30,7

29,1

26,7

20 rygninger pr. person .......

31,3

34,8

25,7

27,2

26,2

27,6

26,2

24,0

Anm.: 1 rygning er defineret som en almindelig cigaret eller tobak der er på størrelse med en almindelig cigaret.

 

Udover ovenstående tal, er der i statistikbanken andre tal der viser indførsel af cigaretpapir, finskåren- og grovskåren tobak, cerutter samt cigarer. Disse gennemgås herunder.

 

Tabel 1. Landskassens indførselsprovenu af afgiftsbelagte tobaksvarer

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

1.000 kr.

Cigaretter ...............

150.601

160.767

145.335

152.413

98.920

106.714

94.696

113.604

103.026

106.945

Cigaretpapir .............

9.500

10.442

14.899

20.418

16.626

20.598

18.608

20.499

20.522

16.681

Finskåren tobak ..........

15.634

15.214

14.440

14.090

11.549

9.635

8.893

7.624

7.338

5.585

Grovskåren tobak .........

7.884

9.082

10.957

15.044

13.694

14.958

16.528

16.001

15.088

11.896

Cerutter mv. under 3 gram ..

219

170

211

261

211

294

211

292

381

167

Cigarer over 3 gram .......

64

75

61

54

37

86

4

 

4

14

Snus/skrå m.m. ...........

-

-

-

-

-

-

-

61

3.075

1.768

Tobaksprovenu i alt ......

183.902

195.749

185.904

202.280

141.038

152.285

138.938

158.081

149.436

143.054

 

Indførselsafgift pr. person over 14 år i hele kroner

Cigaretter ...............

3.488

3.689

3.311

3.462

2.248

2.426

2.154

2.584

2.341

2.425

Cigaretpapir .............

220

240

339

464

378

468

423

466

466

378

Finskåren tobak ..........

362

349

329

320

262

219

202

173

167

127

Grovskåren tobak .........

183

208

250

342

311

340

376

364

343

270

Cerutter mv. under 3 gram ..

5

4

5

6

5

7

5

7

9

4

Cigarer over 3 gram .......

1

2

1

1

1

2

0

0

0

0

Snus/skrå m.m. ...........

0

0

0

0

0

0

0

1

70

40

Tobaksprovenu i alt ......

4.259

4.492

4.235

4.594

3.205

3.462

3.161

3.596

3.396

3.244

 

Indførselsafgift pr. person uanset alder i hele kroner

Cigaretter ...............

2.685

2.854

2.573

2.705

1.763

1.907

1.697

2.038

1.848

1.915

Cigaretpapir .............

169

185

264

362

296

368

334

368

368

299

Finskåren tobak ..........

279

270

256

250

206

172

159

137

132

100

Grovskåren tobak .........

141

161

194

267

244

267

296

287

271

213

Cerutter mv. under 3 gram

4

3

4

5

4

5

4

5

7

3

Cigarer over 3 gram

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

Snus/skrå m.m.

0

0

0

0

0

0

0

1

55

32

Tobaksprovenu i alt

3.278

3.475

3.291

3.590

2.514

2.722

2.491

2.836

2.680

2.561

 

Tabel 2. Indførselsvægt af tobak

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Vægt i kilo

Cigaretter .............

67.534

72.093

65.172

68.346

44.359

47.854

42.464

50.943

46.200

47.957

Cigaretpapir ............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finskåren tobak .........

13.420

13.059

12.395

12.094

9.913

8.270

7.633

6.544

6.299

4.794

Grovskåren tobak .......

16.024

18.458

22.271

30.577

27.833

30.403

33.593

30.522

30.667

24.179

Cerutter mv. under 3 gram .

506

392

488

603

488

678

486

674

880

384

Cigarer over 3 gram ......

122

142

116

102

70

164

7

-

8

26

Vægt i alt .............

97.606

104.144

100.443

111.723

82.663

87.369

84.183

88.683

84.054

77.340

 

Gram pr. person over 14 år

Cigaretter .............

1.564

1.654

1.485

1.552

1.008

1.088

966

1.159

1.050

1.087

Cigaretpapir ............

Finskåren tobak .........

311

300

282

275

225

188

174

149

143

109

Grovskåren tobak .......

371

424

507

694

633

691

764

694

697

548

Cerutter mv. under 3 gram .

12

9

11

14

11

15

11

15

20

9

Cigarer over 3 gram ......

3

3

3

2

2

4

0

0

0

1

Vægt i alt .............

2.260

2.390

2.288

2.537

1.879

1.986

1.915

2.018

1.910

1.754

 

Gram pr. person uanset alder

Cigaretter .............

1.204

1.280

1.154

1.213

791

855

761

914

829

859

Cigaretpapir ............

Finskåren tobak .........

239

232

219

215

177

148

137

117

113

86

Grovskåren tobak .......

286

328

394

543

496

543

602

548

550

433

Cerutter mv. under 3 gram .

9

7

9

11

9

12

9

12

16

7

Cigarer over 3 gram ......

2

3

2

2

1

3

0

0

0

0

Vægt i alt .............

1.740

1.849

1.778

1.983

1.474

1.562

1.509

1.591

1.507

1.385

Anm.: Medio befolkningen er benyttet til at beregne Indførselsafgift pr. person.

Kilde: http://bank.stat.gl/ALDTOB3