Metode og kilde

Statistikken er baseret på afgiftsgruppestatistikken for tobaksvarer, som udarbejdes af Toldfunktionen i Aalborg. De videreleverer deres data til Skattestyrelsen i Nuuk. Herfra, efter en omregning og viderebehandling, modtager Grønlands Statistik det endelige dataudtræk til viderebearbejdning med henblik på offentliggørelse. Ved beregning af den årlige tobaksindførsel pr. person over 14 år, er der anvendt middeltal for befolkningen på baggrund af statusopgørelser fra befolkningsstatistikken, som skaffes internt i Grønlands Statistik.

 

Afgiftssatser igennem årene er vist i oversigt 3.

 

Oversigt 3. Indførselsafgiftssatser

Type

Enhed

30. okt.
1992

6. maj
1993

21. okt.
1998

6. okt.
1999

7. nov.
2003

19. okt.
2007

1. jan.
2016

Cigaretter

kr./stk.

1,27

1,37

1,51

1,66

1,89

2,23

2,23

Cigaretpapir

kr./stk.

0,28

0,30

0,33

0,36

0,41

0,48

0,48

Finskåren tobak

kr./kg

662,31

716,95

788,65

867,52

987,76

1.165,00

1.165,00

Grovskåren tobak

kr./kg

280,01

303,11

333,42

366,76

417,59

492,00

492,00

Cerutter mv. under 3 gram

kr./stk.

0,74

0,80

0,88

0,97

1,11

1,30

1,30

Cigarer over 3 gram

kr./stk.

0,89

0,96

1,06

1,17

1,34

1,58

1,58

Snus/Skrå m.m.

 

.

.

.

.

.

.

300 % af fakturaværdi

Kilde: Skattestyrelsen