Grønlands Statistiks (GS) registre indeholder et stort videnspotentiale. For at udnytte dette og i overensstemmelse med gældende lovgivning, har Grønlands Statistik oprettet en særlig forskerordning, igennem hvilken, der til forskning og lovforberedende arbejde kan gives adgang til at analysere mikrodata.

 

Gennem GS´ forskerordning kan autoriserede forskningsinstitutioner og departementer få adgang til de mikrodata, de har behov for til at løse konkrete forsknings- og analyseopgaver. Der gives adgang til anonymiserede mikrodata, dvs. data på et niveau, så de ikke direkte kan identificeres. Forskerne får adgang til data fra deres egen arbejdsplads over Internettet.

 

Data fra andre kilder kan også kobles sammen med data fra GS´ registre, fx fra egne datasamlinger eller fra andre myndigheders registre. Dette kræver dog Datatilsynets godkendelse.