titel

Udenrigsøkonomi

Grønland har en ensidig produktion, og efterspørger en bred vifte af varer, hvilket nødvendiggør en omfattende udenrigshandel. Bortset fra fiskeri og jagt har Grønland en meget begrænset hjemlig produktion. Derfor importeres stort set alle varer til husholdning, forretninger og institutioner.

Eftersom størstedelen af Grønlands eksport består af fisk og skaldyr, er landet meget påvirkeligt af de internationale opkøbspriser. Fiskeindustrien står for 93 pct. af Grønlands eksport. De vigtigste arter er torsk, hellefisk, makrel, krabbe og reje. Handelsbalancen beregnes ved at trække importværdien fra eksportværdien.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2022 Eksport af fiskeprodukter i december

16. januar 2023
Eksport af fiskeprodukter i december 2022
Stigning på 18,0 pct. i eksportværdien. Eksportværdien i perioden januar-december var på 5.039 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er der tale om en stigning på 767 mio. kr., svarende til 18,0 pct. det skal dog understreges at tallene er foreløbige tal og skal derfor tolkes med varsomhed.

Læs artikel: her

2022 Eksport af fiskeprodukter i november

14. december 2022
Eksport af fiskeprodukter i november 2022
Eksportværdien i perioden januar-november var på 4.483 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er der tale om en stigning på 722 mio. kr., svarende til 19,2 pct.

Læs artikel: her

2022 Udenrigshandel 3. kvartal

14. december 2022
Udenrigshandel 3. kvartal 2022
Udgifter til import udgjorde 4.509 mio. kr., hvilket er et fald på godt 374 mio. kr. i forhold til samme periode året før, mens eksportværdien steg til 3.922 mio. kr. fra 3.676 mio. kr. året før i samme periode. Det er en stigning på 245 mio. kr.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Udenrigsøkonomi

Eksport efter SITC og tid (IED2SITC)
Eksport efter SITC og tid (IED2SITC)
Detaljeret eksport på produkter, enhed og tid (IEDDETEX)
Detaljeret eksport på produkter, enhed og tid (IEDDETEX)
Detaljeret import på produkter, enhed og tid (IEDDETIM)
Detaljeret import på produkter, enhed og tid (IEDDETIM)
Import efter anvendelse og tid (IED1ANV)
Import efter anvendelse og tid (IED1ANV)
Værdi af import efter SITC og tid (IED1SITC)
Værdi af import efter SITC og tid (IED1SITC)
Eksport efter produktionsgren, tid og kvartal (IED2PROD)
Eksport efter produktionsgren, tid og kvartal (IED2PROD)
Import efter anvendelse, tid og kvarter (IEDANV)
Import efter anvendelse, tid og kvarter (IEDANV)
Handelsbalancen efter tid, transaktion og måned (IEDBALMND)
Handelsbalancen efter tid, transaktion og måned (IEDBALMND)
Detaljeret import og eksport efter enhed, produkter, tid, transaktion og måned (IEDDET)
Detaljeret import og eksport efter enhed, produkter, tid, transaktion og måned (IEDDET)
Eksport på produkter efter produkt, enhed, tid og kvartal (IEDEXP)
Eksport på produkter efter produkt, enhed, tid og kvartal (IEDEXP)
Eksport af fiskeprodukter efter produkt, enhed, tid og måned (IEDEXPMND)
Eksport af fiskeprodukter efter produkt, enhed, tid og måned (IEDEXPMND)
Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, land (IEDLAND)
Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, land (IEDLAND)
Værdi af import og eksport efter forarbejdningsgrad, tid, transaktion og kvartal (IEDSITC)
Værdi af import og eksport efter forarbejdningsgrad, tid, transaktion og kvartal (IEDSITC)Læs vore publikationer om...Udenrigsøkonomi

 • 2022 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2022 Udenrigshandel 2. kvartal
 • 2022 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2021 Udenrigshandel
 • 2021 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2021 Udenrigshandel 2.kvartal
 • 2021 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2020 Udenrigshandel
 • 2020 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2020 Eksport af fiskeprodukter januar - juni
 • 2020 Eksport af fiskeprodukter januar - maj
 • 2020 Eksport af fiskeprodukter januar - april
 • 2020 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2019 Udenrigshandel
 • 2019 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2019 Udenrigshandel 1. halvår
 • 2019 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2018 Udenrigshandel
 • 2018 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2018 Udenrigshandel 1. halvår
 • 2018 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2017 Udenrigshandel
 • 2017 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2017 Udenrigshandel 1. halvår
 • 2017 Udenrigshandel 1. kvartal
 • Udenrigshandel 2016
 • Udenrigshandel 3. kvartal 2016
 • 2016 Udenrigshandel 1. halvår
 • 2016 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2015 Udenrigshandel - revideret version
 • 2015 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2015 Udenrigshandel 1. halvår
 • 2015 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2014 Udenrigshandel
 • 2014 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2014 Udenrigshandel 1. halvår
 • 2014 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2013 Udenrigshandel
 • 2013 Udenrigshandel 3. kvartal
 • 2013 Udenrigshandel 1. halvår
 • 2013 Udenrigshandel 1. kvartal
 • 2012 Udenrigshandel
 • 2012 Udenrigshandel 1. - 3. kvartal
 • 2012 Udenrigshandel 2. kvartal 2012
 • 2012 Udenrigshandel 1. kvartal 2012
 • 2011 Udenrigshandel
 • 2011 Udenrigshandel
 • 2011 Udenrigshandel
 • 2011 Revision af Grønlands udenrigshandel
 • 2011 Udenrigshandel
 • 2010 Udenrigshandel
 • 2009 Udenrigshandel
 • 2008 Udenrigshandel
 • 2007 Udenrigshandel
 • 2006 Grønlands eksport
 • 2006 Udenrigshandel
 • 2005 Grønlands eksport
 • 2005 Udenrigshandel
 • 2004 Grønlands eksport
 • 2004 Udenrigshandel
 • 2003 Grønlands eksport
 • 2003 Udenrigshandel
 • 2002 Grønlands eksport
 • 2002 Udenrigshandel
 • 2001 Grønlands eksport
 • 2001 Udenrigshandel
 • 2000 Grønlands eksport
 • 2000 Udenrigshandel
 • 1999 Grønlands eksport
 • 1999 Udenrigshandel
 • 1998 Udenrigshandel
 • 1997 Udenrigshandel
 • Læs vore publikationer om...  Udenrigsøkonomi  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?